Lukk

Hypokondri

Hypokondri er overdreven helseangst eller sykdomsangst. Det viktigste kjennetegnet er vedvarende opptatthet av muligheten for å ha alvorlige fysiske (somatiske) sykdommer. Selv normale eller små fornemmelser tolkes ofte som unormale eller foruroligende. Hvis man har hypokondri, er man overbevist om at man er syk til tross for gjentatte forsikringer fra lege om at man er frisk.

Hypokondri har ulike årsaker. Det er lite sannsynlig at den kommer av et sterkt behov for omsorg og oppmerksomhet. Som regel tror man virkelig at man har en alvorlig sykdom. Økt oppmerksomhet på kroppen kan gjøre at symptomene og angsten fortsetter. Vanlige utløsende årsaker kan være sykdom i nær familie, dødsfall eller stressende hendelser i livet. Hypokondri regnes som en angstsykdom.

Noen ganger kan det være vanskelig å fastslå at det er hypokondri. Andre forklaringer eller samtidige diagnoser kan være blant annet depresjongeneralisert angstlidelse, panikklidelse og tvangslidelse.

Ved depresjon er det ikke uvanlig med kroppslige plager og bekymringer. Noen kan bli deprimerte i forløpet av hypokondri som uttrykk for en utmattelse eller fortvilelse over situasjonen. Hos noen kan sykdomsoverbevisningen ha preg av tvangstanke og være ledd i en tvangslidelse.

Målet med behandling er å gi innsikt i tilstanden og å øve opp evnen til å mestre den. Behandlingen kan være samtaleterapi, legemidler eller en kombinasjon. Det er god sjanse for å bli mye bedre av hypokondri gjennom behandling. Kognitiv terapi regnes som den beste behandlingen.

Kilde: Norsk helseinformatikk og Rådet for psykisk helse