Lukk

Bipolar lidelse

Bipolar lidelse er samlebetegnelse på psykiske vansker som gir svingninger i energinivå og stemningsleie. Disse er preget av en eller flere episoder med unormalt forhøyet energinivå og stemningsleie, og en eller flere depressive episoder. Graden av svingninger varierer fra person til person. Episodene er vanligvis adskilt av lengre perioder med normalt stemningsleie. Mange lever godt med bipolar lidelse med rett behandling og egen innsats.

Bipolar lidelse deles ofte inn i to kategorier, bipolar 1 og bipolar 2. Ved bipolar 2 er det mindre grad av oppstemthet/mani. Felles for 1 og 2 er depresjonene. Årsakene til bipolar lidelse er trolig genetisk, at du har en medfødt sårbarhet. Hos noen kommer sykdommen til syne etter perioder med mye stress.

Man kan få bipolar lidelse både som barn og voksen. Mange får symptomer allerede som barn. Tidlig diagnosestilling og riktig hjelp kan forebygge episoder og gi økt livskvalitet.

Symptomer

Bipolar 1 utløses ofte etter en eller flere depresjoner. Etter depresjonen kommer en aktiv periode som ofte starter med at man sover lite og går på «høyt gir». I en tidlig fase gir dette deg en følelse av oppstemthet og økt kreativitet, men etter hvert kan det gli over til en tilstand av mani. Du kan oppleve episoder hvor du oppfører deg helt annerledes enn normalt, for eksempel med overdreven bruk av penger, seksuell utagering eller annen hyperaktiv atferd, men som du selv ikke skjønner er «unormal». Noen får vrangforestillinger og problemer med å skille mellom virkelig og uvirkelig. Noen misbruker alkohol og andre rusmidler.

For bipolar 2 er også depresjon et symptom, og etter hvert går det over til en tilstand av oppstemthet og økt energi, men disse periodene kalles hypomanier. Hypomani er ikke så sterkt som mani, men du får økt akvititesnivå uten vrangforestillinger og ekstrem oppførsel.

Les mer om bipolare lidelser hos Bipolarforeningen eller «Hva er bipolar lidelse» (Psykologforeningen).

Diagnose

For diagnosen bipolar 1 må manien vare i fire dager eller mer. Det finnes for øvrig ingen tester eller andre undersøkelser som kan gi mer konkrete svar. En diagnose, både bipolar 1 og bipolar 2, blir satt på bakgrunn av et helhetsbilde hvordan symptomene opptrer og hvordan du og din lege vurderer dette.

Behandling

Bipolare lidelser kan behandles på flere forskjellige måter. Mange får god hjelp av medikamenter, såkalte stemningsstabiliserende legemidler, men det er ikke alle som har behov for det. Det finnes også noen som har hatt god effekt av ECT-behandling. Det viktigste er at du og legen din sammen kommer frem til hva som er bra for deg, og at behandlingen blir evaluert med jevne mellomrom.

Dette kan du gjøre selv

Gode mestringsteknikker gjør det lettere å forebygge nye sykdomsperioder:

 • Få deg en lege du kjenner godt, gjerne en spesialist. Avtal at du kan ringe når det trengs.
 • Samarbeid med legen om medisiner. Mange har god nytte av forebyggende medisiner. Andre klarer seg uten, eller kan slutte med dem etter en tid. Det kan også være aktuelt å justere dosen dersom du merker at du er i ferd med å bli sykere.
 • Vær åpen med dine nærmeste venner og kolleger du stoler på. Da er det lettere for dem å forstå at du tar visse hensyn og at du trenger å bli tatt hensyn til noen ganger
 • Følg en døgnrytme og få nok søvn.
 • Vær forsiktig med alkohol og andre rusmidler.
 • Kjenn etter hva som skaper stress og unngå at det blir for mye.
 • Vær fysisk aktiv og spis regelmessig.
 • Lag en oversikt over dine tidlige tegn på en ny episode.
 • Be om sykmelding eller trekk deg tilbake noen dager dersom du kjenner tegn til å bli syk.
 • Avtal med dine nærmeste hva de skal gjøre hvis du viser klare tegn på en ny sykdomsepisode.
 • Å få en bipolar lidelse betyr gjerne at man må gjennom en prosess der man aksepterer at man har denne sykdommen og lærer seg å leve med sårbarheten for nye sykdomsepisoder.

Hentet fra brosjyren Fakta om bipolar lidelse, utgitt av Rådet for psykisk helse.