Lukk

Kjønn er mer enn kromosomer

Å ha flytende kjønnsidentitet. Å være ikke-binær. Mange har ikke tenkt over hva dette innebærer. Hvis man definerer seg utenfor alminnelig todeling av kjønn, kan man noen land risikere drap, vold og voldtekt. Også her i Norge er det unødvendig vanskelig å finne aksept og forståelse for en flytende kjønnsidentitet.

Ana, Edea, Gabriel

KJØNNSKREATIVITET

Bildene er fra fotoreportasjen «Kjønnsidentitet» i Magasinet Psykisk helse 4/19.

(Foto: Linda Bournane Engelberth)

Vi vet at det å ikke kunne leve som den man er kan utløse en stor risiko for psykisk uhelse, men at det også er belastende å stå frem med annen oppfatning av sin egen identitet og kjønn enn det som faller inn under den tradisjonelle forståelsen. I en undersøkelse fra Universitetet i Agder om kjønnsinkongruens i Norge, sier hele 80 prosent av de spurte at de har hatt selvmordstanker. 30 prosent har prøvd å ta sitt eget liv. Det er 250 ganger mer enn befolkningen for øvrig.

Kjønn er blitt definert forskjellig til ulike tider og steder. For tiden er enkel biologi det vanligste: Du er det kjønnet du ser ut som og – i moderne tid – som tilsvarer det du har av x- og y-kromosomer. Dette har vi gjort en stund i vår kultur, så lenge at det har satt seg ganske fast. Med denne greie rammen følger en todeling som svakhet og styrke, rosa og blått, ynde og fasthet, dukker og gravemaskiner for å si det enkelt, som gjør oss til jenter og gutter i vårt samfunn.

Men i dag vet vi også at kjønn kan defineres ut fra ulike kriterier, blant annet kromosomer, gener, kjønnsorganer, seksualitet og sosiale roller. Kjønn er mye mer. I Norge er det nå anledning til å velge juridisk kjønn selv, ut fra en forståelse av at det handler om identitet og selvforståelse først og fremst.

Noen vil kanskje bli provosert av denne uklarheten. Og når man tar definisjonsmakt fra andre mennesker, tar man en risiko. Ved å leve utenfor todelingen opplever mange nedsettende kommentarer, avsky og diskriminering. I noen land kan personer som ikke lar seg definere innenfor den gangbare kjønnsinndelingen rett og slett stå i fare.

Flere steder i verden er kjønnsidentitet et politisk tema. Man sykeliggjør annerledeshet og forbyr det man kaller avvik. Slik beredes grunnen for hat og vold. Det er unødvendig å påpeke at mangel på kunnskap og forståelse ligger bak. I sånne omgivelser er det vanskelig å være seg selv, og det er lett å forstå at psykiske lidelser forekommer i større grad.

Fotograf Linda Bournane Engelberth har reist rundt i verden og fotografert personer som ikke forholder seg til denne inndelingen. Prosjektet hennes «Outside the Binary» – Utenfor todelingen – forteller om personer som oppfatter kjønnsidentitetene mann eller kvinne som irrelevant for sine liv. Noen av bildene er presentert i siste nummer av magasinet Psykisk helse, noen også på digitale plakater på togstasjoner rundt i landet, blant annet Bergen, Trondheim, Oslo og Stavanger.

Man kan velge å synes det er rart, eller man kan velge å bli glad når enkeltpersoner – selv om det koster – tør utfordre noe av det mest tradisjonelle bestående for å bekrefte den man er i det offentlige rom. Responsen på bildene av personer som definerer seg selv utenfor tokjønnsmodellen er overveldende positiv. Det viser at disse stemmene trengs, at mangfold er nødvendig og at stigmatiseringen er på vikende front. Vi velger å bli glade.

Av Cathrine Th. Paulsen, redaktør i magasinet Psykisk helse og Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse. Dette debattinnlegget er publisert i flere aviser september/oktober 2019.

Del på sosiale medier