Lukk

Homoomvending er psykisk overgrep

Homoomvending er ulike former for behandlingslignende handlinger som skal påvirke homofile eller bifile til heterofile følelser og praksis. Formelt kaller vi det konverteringsterapi. Det er direkte skadelig å forvrenge folks følelsesliv, og vi i Rådet for psykisk helse ser slik «terapi» som et psykisk overgrep.

Heldigvis går påtroppende regjering i Hurdalsplattformen inn for et totalforbud mot konverteringsterapi. Det vil på sikt bety bedre betingelser for den skeive folkehelsa.

Aksept og anerkjennelse

Det betyr mye for oss alle å bli anerkjent og akseptert for den vi er. I miljøer der skyld og skam preger responsen du får dersom du definerer deg som noe annet enn heterofil, er det stor fare for å utvikle negativ selvfølelse og usunn selvforståelse. Sosial kontroll og heteronormative virkelighetsoppfatninger blir lett en usunn kombo for den psykiske helsa. Derfor må den norske stat beskytte folk mot konverteringsterapi. Vi kan ikke lenger akseptere at ulike miljøer rundt om i Norge får torturere folks selvbilde og krenke deres ønsker om levesett, orientering og seksualitet.

Skeive har dårligere livskvalitet

Per i dag er skeive i utgangspunktet overrepresentert på en rekke negative statistikker som omhandler psykisk helse. Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt) har generelt dårligere livskvalitet enn den generelle befolkningen. Depresjon og angst, lav tilfredshet med psykisk helse, selvmordstanker og selvmordsforsøk er betraktelig høyere blant lhbt-personer enn blant hetero- og cisbefolkningen. Hele 54% av unge mellom 18-24 oppgir at de er misfornøyde med egen psykisk helse.

Konverteringsterapi er skadelig

Vi har lite norsk forskning på psykisk helseeffekt av konverteringsterapi, men det finnes ulike utenlandske studier som støtter vårt syn på at praksisen er uetisk og skadelig for den psykiske helsa. Blant annet har Ozanne Foundation i London utarbeidet en undersøkelse der hele 68,7% oppgir at de har hatt selvmordstanker og 59,8% har hatt angst- og depresjonslidelse som de har brukt medisiner for. Videre er selvskading, selvmordsforsøk og spiseforstyrrelser høyfrekvente blant deltakerne i undersøkelsen.

Konverteringsterapi er utbredt

The Trevor Project, som jobber med forebygging av selvmord for unge under 25 år, opererer med tall på at seks av ti skeive ungdommer har opplevd at noen har prøvd å påvirke dem til å endre seksuell orientering eller kjønnsidentitet. 10% av ungdommene endte med å motta konverteringsterapi. Det er med andre ord ingen grunn til å tro noe annet enn at konverteringsterapi er et virkemiddel mange er eksponert for, som kan forårsake skade og tap i livskvalitet for mange mennesker.

Aksept gir bedre folkehelse

Det er viktigere for folkehelsa å konsentrere seg om å understøtte aksepterende og inkluderende holdninger enn å la sekteriske holdninger fundert i skyld og skam få fritt spillerom. Derfor er det på høy tid at konverteringsterapi nå blir ulovlig. Spørsmålet er hvor langt regjeringen vil gå for å sikre enkeltmenneskets rett til å leve i pakt med den man er. Vi har store forhåpninger til at homoomvendingens klamme hånd nå fjernes for godt. Da vil skeive få redusert byrdene på veien til et godt liv og en bedre psykisk helse.

Dette debattinnlegget av Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, er publisert mange av landets lokalaviser.

Del på sosiale medier