Lukk

Hjelpekilden Norge nytt medlem i Rådet for psykisk helse

Rådet for psykisk helse ønsker Hjelpekilden Norge velkommen som medlemsorganisasjon nummer 30 innunder paraplyen. Organisasjonen hjelper mennesker som bryter ut av religiøse miljøer.

Ønsket Hjelpekilden velkommen

Styreleder Tor Levin Hofgaard og generalsekretær Tove Gundersen ønsket Brith Dybing og Hjelpekilden Norge hjertelig velkommen som medlemsorganisasjon nummer 30 i Rådet for psykisk helse.

(Foto: Rådet for psykisk helse)

På årsmøtet i Rådet for psykisk helse, 28. november ble det enstemmig vedtatt å innvilge søknaden om medlemskap fra Hjelpekilden Norge.

Hjelpekilden Norge er en frivillig organisasjon som tilbyr hjelp og støtte til mennesker i problematiske religiøse bruddprosesser. Hjelpekilden bidrar med informasjon om bl.a religiøse miljøer, integreringsspørsmål, psykisk helse og barns rettigheter.

Det å være avhopper fra et religiøst trossamfunn, betyr for mange å bryte med familie og venner, og i realiteten stå alene om å starte livet sitt på nytt. Hjelpekilden har en telefontjeneste og flere lukkede nettverk med mennesker med lignende erfaringer man kan kontakte. Skyldfølelse, ensomhet og isolasjon er følelser som preger mange avhoppere i tiden etter bruddet med et religiøst samfunn.

Mer kunnskap

Brith Dybing, som er styremedlem i Hjelpekilden, uttrykte glede og forventninger til det å bli en del av et større nettverk gjennom medlemskapet i Rådet for psykisk helse. Hun presenterte organisasjonen for representantskapet på årsmøtet onsdag 28. november.

- Hjelpekilden driver ikke med behandling, men likemannsarbeid. Mange har behov for å snakke med andre mennesker som har opplevd det samme. Å stå i en situasjon hvor en ønsker å bryte ut av et religiøst miljø kan oppleves som svært ensomt og utrygt, sier Brith Dybing.

Kursing av likemenn er noen av Hjelpekildens aktiviteter. Brith Dybing håper at medlemskapet i Rådet for psykisk helse vil bidra til mer kunnskap om religiøse bruddprosesser og psykisk helse, kanskje særlig i helsetjenestene.

- Vår erfaring er at det er for lite kompetanse på dette området, sier Brith Dybing.

Generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse, ønsket Hjelpekilden velkommen som medlemsorganisasjon.

- Vi tar med glede i mot Hjelpekilden som medlemmer, de gjør en viktig jobb for kanskje en litt usynlig gruppe. Vi ønsker å bidra til mer oppmerksomhet om problematikken og til at flere får hjelp. Ingen skal behøve å stå alene, sier Tove Gundersen.

Hjelpekilden er også medlem av Frivillighet Norge, og mottar prosjektstøtte fra Extrastiftelsen og IMDI i samarbeid med Redd Barna.

Last ned rettighetsbrosjyre 2019
Last ned brosjyren Små sko, stor tro (for deg som møter barn og unge som vokser opp i strenge religiøse miljøer).

Del på sosiale medier