Lukk

Fraværsregler: Mye pisk, lite gulrot

Elever i videregående som er borte mer enn ti prosent av undervisningen i et fag skal ikke lenger få halvårs- eller standpunktkarakter. Kunnskapsministeren har nylig fått innført denne regelen som skal gjelde fra høsten 2016. Rådet for psykisk helse reagerer på at det ikke finnes et system i skolene for oppfølging av elevene, og har skrevet om dette i flere aviser. 

– I Rådet for psykisk helse er vi ikke fremmed for at det skal stilles krav til elever om å være til stede i timene. Samtidig ser vi at skoler som har lykkes i å øke andelen elever som fullfører utdanningen, har satset mye på å skape et godt skole- og læringsmiljø. De gjør en innsats for at elevene skal ønske å være på skolen, skriver generalsekretær Tove Gundersen i innlegget.

Elever som gjør lekser på biblioteket

Fraværsregler

Nye fraværsregler for videregående skole er innført, men det er ikke laget et system som sørger for god oppfølging av de som er borte.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

– Ungdom må bli møtt på sine egne premisser. Vi som arbeider med psykisk helse vet at det tar tid før ungdom spør etter hjelp. Når unge endelig etterspør støtte og hjelp, kan det ta tid før helsevesenet setter i gang en utredning. Dermed mister eleven karakteren i faget, og noen slutter på skolen, sier Gundersen. 

Les også om Go Campus - et frafallstiltak som virker

Når fravær blir til ufør

– Vi vet at andelen unge på uføretrygd øker. Da er det avgjørende at vi ikke slipper tak i dem med økt fravær, men forsøker å legge til rette for et godt og inkluderende skolemiljø - akkurat som vi er forpliktet til å gjøre i arbeidslivet, sier Tove Gundersen. 

Del på sosiale medier