Lukk

Forstår ikke elevers fravær

Skolestarten har fornyet debatten om fraværsreglene som er innført for elever i videregående skole. Mange er usikre på hvordan de skal forholde seg ved fravær,og elever, foreldre og leger har reagert på byråkratiet. Rådet for psykisk helse fikk svar fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på innlegget «Skolen – regelrytter eller støttespiller». 

Portrettbilder av Tove Gundersen og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen
(Foto: Erik Sund/Marte Garmann)

Ikke uventet mener statsråden at reglene er gode – hans fremholder at det må stilles klare krav og forventninger.

- Rådet for psykisk helse er ikke motstandere av krav og forventninger til elevene, men mener at det burde vært på plass rutiner for å følge opp elever som har høyt fravær – før det blir så høyt at de står i fare for å miste karakter i faget, sier generalsekretær Tove Gundersen. 

- I vårt tilsvar på kunnskapsministerens innlegg er vi bekymret for at han ikke forstår hvordan det er å være ung og slite med livet. Vi gjentar vår bekymring for at et system for oppfølging mangler, og at det har tatt ett år å gi Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utrede hvordan et system for oppfølging fra skolene kan fungere, et behov mange pekte på i høringsrunden om innføring av fraværsgrensen, sier hun.

Innlegget nedenfor stod på trykk i Budstikka 7. september 2016.

​Forstår ikke elevers fravær

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er opptatt av at det skal stilles klare krav og forventninger til elevene i videregående skole. Derfor er det innført en fraværsgrense, fordi han mener det skal hjelpe elevene til å være mer til stede på skolen.

Rådet for psykisk helse har flere ganger gitt uttrykk for vår store bekymring for hvordan denne regelen vil ramme elever som har psykiske problemer. I kunnskapsministerens svar på vårt debattinnlegg (Budstikka 24. august) forsikrer han om at vi ikke trenger det. Elever som har utfordringer med angst, depresjon eller andre psykiske problemer trenger bare å koble inn helsesøster, fastlege eller andre sakkyndige, mener statsråden.

Det bekymrer oss. Og det overrasker oss.

Torbjørn Røe Isaksen viser ikke nok forståelse av hvordan det er å være ung og slite med livet. Selv om det nå er flere helsesøstre i skolen (men ikke så mange som vi mener det burde være) kan det å klare å søke og få hjelp ta tid.

Vi i Rådet for psykisk helse har tidligere hatt en god dialog med statsråden om å gi elevene mer kunnskap om psykisk helse. For bare noen måneder siden kom nyheten om at psykisk helse skal inn i læreplanen for grunnskolen. Men vi er ikke der ennå. Elevene i videregående har ikke automatisk den kunnskapen som skal til for å forstå at det de sliter med kanskje er noe de kan søke hjelp for. I stedet unngår de vanskelige situasjoner som skolen, det blir ubegrunnet fravær og karakterene er i fare.

Da statsråden i juni 2015 varslet at fraværsregelen skulle innføres fra og med dette skoleåret uttalte han også at Utdanningsdirektoratet skulle få i oppdrag å utrede forslag til oppfølgingsplikt for skolene. Dette oppdraget fikk de først i juni 2016. En forsinkelse på ett år før direktoratet begynner å arbeide med det. Likevel innføres fraværsregelen nå.

Her må statsråden selv vært fraværende i prosessen. Vår klare forventning til Torbjørn Røe Isaksen var at dette burde komme samtidig. Vi kan dessverre ikke gi statsråden karakter i gjennomføring av fraværsregelen.

Av generalsekretær Tove Gundersen, Rådet for psykisk helse

Del på sosiale medier