Lukk

Evalueringsprosjekt: Lovende for studenter som deltar i aktivCampus

Studiemestring og studenters livskvalitet er viktige satsingsområder for Rådet for psykisk helse. I Studentenes helse- og trivsels­undersøkelse (SHoT) fra 2022, svarer 4 av 10 studenter (42 %) at de har god eller svært god livskvalitet. Samtidig vurderer 31 % av studentene sin livskvalitet som litt under middels eller dårligere. Samme undersøkelse viser at 42 % av studentene rapporterer om psykiske plager, hvorav 35 % har plager som kan betegnes som alvorlige. Lavterskeltiltak i forbindelse med studiestart som særlig bidrar til sosialisering, vennskap og å finne gode møteplasser i studietiden er derfor spesielt viktig.

Tiltaket aktivCampus, finansiert av Stiftelsen DAM, som er drevet av Norges Studentidrettsforbund, har etablert gode sosiale møteplasser og aktiviteter ved studiestart på flere campus i landet. Ved studiestart 2022 ble effekten av tiltaket aktivCampus evaluert for å undersøke om det skaper en aktiv studiestart, fremmer vennskap og økt bruk av fem grep for økt hverdagsglede.

Evalueringen viser en større bedring i fornøydhet med livet på studiesteder som har aktivCampus enn på studiesteder som ikke har tilbudet. Selv om datagrunnlaget var noe begrenset med færre deltakere enn forventet, er det likevel en positiv trend for intervensjonsgruppen. Det er en tendens til mer nedgang i psykiske plager i intervensjonsgruppen enn i kontrollgruppen, og det er i tillegg en positiv endring i intervensjonsgruppen når det gjelder å oppleve å ha noen nære, selv om det er små forskjeller. Resultatene gir grunn til optimisme for tiltaket og understreker behov for videre utprøving med mer robuste data og metoder.

Økt tilgang til slike lavterskeltilbud bidrar til bedre livskvalitet, mindre ensomhet og en god studiehverdag for flere studenter, og Rådet for psykisk helse har i flere år samarbeidet med aktivCampus og bidratt inn i det gode utviklingsarbeidet de gjør for studentene. Evalueringsprosjektet er et samarbeid mellom Studentidrettsforbundet, Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo, og ble finansiert av Studentsamskipnaden i Trondheim.

Evalueringsrapport AktivCampus (PDF)

Del på sosiale medier