Lukk

Er fulle kvinner verre enn fulle menn?

14. desember 2019 publiserte iTromsø dette debattinnlegget som er skrevet av Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse og Cathrine Th. Paulsen, redaktør i magasinet Psykisk helse.

Det er dypt menneskelig å velge heisen fremfor trappen, selv om du vet at trappen er sunnere. Men det gjør deg ikke til et dårligere menneske, sier psykolog Fanny Duckert i siste nummer av magasinet Psykisk helse. Hun trekker en parallell til alkoholbruk: Man er ikke et dårligere menneske selv om man drikker mer enn man bør. Det kan likevel være sunt for deg å tenke på hva slags konsum du ønsker å ha – spesielt i disse juletider.

Du trenger ikke å ha merkelapp som alkoholiker for å ta grep og se på hvordan du kan lykkes med alkoholreduksjon i hverdagen. Du trenger heller ikke å være moralsk defekt for å ha endt i en situasjon der du ser deg nødt til å dumpe pappvinen og legge restriksjoner i ditt eget drikkemønster. Vi vet fra Folkehelseinstituttet at 1 av 10 barn vokser opp i hjem der en av foreldrene drikker for mye. Duckert påpeker at holdningene til drikkingen fra miljøet rundt er kjønnet: mange anser rett og slett berusede kvinner som utålelige.

For kvinner er altså alkohol omgitt av tabu og fordommer. Velstandsøkningen de siste årene har på enkelte måter gjort mer for kvinner enn menn. Mange kvinner hadde ikke egne penger tidligere. Økt levestandard og mer likestilling har gitt kvinner større selvstendighet, bedre råd og til dels mer fritid. Synet på hva kvinner kan og bør har imidlertid ikke utviklet seg i samme takt. Holdningen er at kvinner ikke skal bli like beruset som menn, viser en undersøkelse fra Statens institutt for rusmiddelforskning. Derfor snakker vi ikke om det hvis vi har problemer. Vi utsetter ikke oss selv for spott og spe, enten vi skammer oss eller ikke. Vi føler oss antagelig bare som dårligere mennesker. Det vil si, dette vet vi egentlig ikke så mye om, fordi vi snakker ikke om det.

Selv om kvinner har større selvstendighet og mer handlingsrom i dag enn tidligere, tar kvinner også mer ansvar enn menn for hus og familie. Er det derfor det er større skam for kvinner å ikke klare å ha kontroll og et moderat alkoholinntak? Det får vi ikke vite før vi snakker mer om det. •

Del på sosiale medier