Lukk

Der barna er på nett er det også overgripere

De to siste årene har det vært en dobling i nettovergrep mot barn og unge. Etterforskere i de største overgrepssakene i Norge er tydelige; der barna ferdes på nett vil det også være overgripere. Vi har ansvar for å beskytte barna våre, og for å klare det må vi vite hvordan verden fungerer på nett, også på den mørke siden.

Det finnes ingen helt trygge steder på nett. Alle barn er avhengige av hjelp til å navigere trygt, og det er en rekke forholdsregler vi voksne kan ta for å beskytte dem.

Enkeltsaker kan ha mange ofre

Nylig rapporterte politiet om 100% økning av nettovergrep mot barn de siste to årene. Riksrevisoren kritiserer politiets manglende prioritering av nettbasert kriminalitet, og konkluderer med at det er liten oversikt over datakriminalitet i Norge. Dette er nedslående lesning, når vi i ulike reportasjer om blant annet Operasjon Dark Room, norgeshistoriens største etterforskning av seksuelle overgrep mot barn, ser hvordan nettovergripere opererer i svært destruktive nettverk. Enkeltsakene har ofte mange ofre, og omfanget er tidvis enormt. Det er all grunn til å tro at vi i tillegg har å gjøre med store mørketall.

De harde tallene viser at anmeldelser for besittelse og spredning av overgrepsmateriale og fremstillinger som seksualiserer barn økte med nesten 40 prosent i 2021. Det er også økning i andre typer seksuallovbrudd mot barn, der også en vesentlig andel er begått via internett. Nyere tall fra Nordland politidistrikt viser at til tross for at det totale antallet anmeldelser i Nordland går ned, har antall saker knyttet til seksuelle overgrep der barn og unge er involvert, økt.

Den skremmende utviklingen må motarbeides med kunnskapsbasert varsomhet.

Like skadelig som fysiske overgrep

Nettovergrep anses av forskere som like skadelige som overgrep i fysiske rom. Når vi vet at det å bli utsatt for seksuelle overgrep øker risikoen for dårlig livskvalitet og problemutvikling på en rekke områder – og at selvmordsrisikoen kan ganges med tre – må vi være på vakt for å gjøre alt vi kan for å forhindre at dette skjer. Vi må følge med på barnas digitale liv, med samme engasjement som skolearbeid, idrett og venner. Som en konsekvens blir det naturlig å gå opp grenser på nett på samme måte som vi planlegger innetider og naturlig skepsis til fremmede. Det er ikke sånn at tryggheten senker seg så snart du er tilbake på barnerommet. For en del er det der problemene florerer. Der barn kan kommunisere med fremmede finnes det pedofile som vil prøve å komme i kontakt. En av våre viktigste voksenoppgaver er å ruste dem til å gjenkjenne grooming og nettovergrep og etablere relasjoner og forståelsesrammer sammen med barna som medfører at de søker råd hos deg når de er usikre.

Kunnskap forhindrer overgrep

Vi må tørre å spørre og tåle å høre. En av etterforskerne bak Operasjon Dark Room påpeker at «det er barn der ute som må leve med dette. Vi som voksne må i det minste orke å lese om det, for å lære, for å kunne forhindre nye overgrep». Vi har valgt ut ti poeng fra rådene til alle foresatt og voksne rundt barn og unge fra boken. Det viktigste av alle; kunnskap er den beste beskyttelsen vi kan gi barn og unge.

  • Vær en trygg voksen, uansett hva barnet forteller. Alle gjør dumme ting og barnet må være trygg på at de kan komme til deg og fortelle om det uansett hva som har skjedd.
  • Hvis barnet ditt har blitt lurt til å dele nakenbilder på nett: gi barnet forsikring om at du som forelder skal gjøre alt du kan for at barnet skal føle seg trygt. Snakk om at det kan være nødvendig å gå til politiet, da kan de bidra til at andre barn slipper å bli utsatt for det samme.
  • Barn forteller ofte en brøkdel av det som har skjedd. De tester ut hvordan du takler det de forteller før de tør fortelle mer.
  • Vær tydelig på hva du planlegger å gjøre med informasjonen barna har gitt deg i fortrolighet.
  • Gå gjennom det som er på telefonen sammen med barnet og fortell hvorfor det er viktig at dere sikrer innholdet ved å for eksempel ta skjermdumper.
  • Inviter til fortrolighet. Ikke kjeft eller ta ut frustrasjonen på barna selv om de har gjort noe dumt.
  • Normaliser kropp og seksualitet ved å snakke med barn om hva som er lov og ikke lov.
  • Minn ungdom på at i det øyeblikket de deler nakenbilder av seg selv, har de mistet kontroll over hvem som ser det.
  • Lær barn og unge at de skal være skeptiske til ukjente de chatter med.
  • Lær barna at det ikke finnes 100 prosent trygge plasser på nett. Der det finnes steder på nett rettet mot barn som har mulighet for kommunikasjon, vil det også være overgripere.

Debattinnlegg av Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse

Del på sosiale medier