Lukk

Depresjon kan unngås

Mange voksne, tilsynelatende friske, mennesker opplever i perioder at livet er ekstra utfordrende. Likevel søker de ikke profesjonell hjelp. Kurs i Belastningsmestring er et alternativ for dem som ikke har alvorlig depresjon, men som ønsker å lære seg metoder for å møte hverdagsutfordringer.

Kurs i belastningsmestring

Lær deg hvordan mestre belastninger i livet og få mindre symptomer på depresjon

(Illustrasjon: Colourbox)

En ny doktorgrad i psykologi viser at det er mulig å gjøre noe med utfordringene når trykket blir stort. Kurs i Belastningsmestring (KiB) virker og kan bidra til at flere styrker sin psykiske helse.

Gry Anette Sælid ved Folkehelseinstituttet har forsket på effekten som dette kurset har over tid. KiB er beregnet på de som har symptomer på depresjon, eller andre belastninger, og skal forebygge slik at det ikke utvikler seg til å bli alvorlig.

Også det som kalles milde og moderate psykiske plager er en betydelig utfordring for den som har plagene, for arbeidslivet og for samfunnet. Det kan bidra til redusert produktivitet, til sykefravær og man kan bli uføretrygdet. Derfor er denne dokumentasjonen av forebygging som kan virke så viktig!

Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse har skrevet et innlegg om denne tematikken som står på trykk i flere aviser. Les innlegget her.

Del på sosiale medier