Skolevegring

Skolevegring er når barn vil på skolen, men ikke klarer det. Det er ikke det samme som skulking.

Illustrasjonsbilde av gutt på benk
(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Hentet fra brosjyren Fakta om skolevegring utgitt av Rådet for psykisk helse 2018 med støtte fra Extrastiftelsen.