Bipolar lidelse

Bipolar lidelse er en samlebetegnelse på psykiske helseplager hvor kraftige variasjoner i oppførsel og humør er noen av kjennetegnene. En som har en bipolar lidelse kan ha store svingninger, og tilstanden pendler mellom dyp depresjon og passivitet til oppstemthet og en svært aktiv væremåte - også kalt mani. Mange lever godt med en bipolar lidelse med rett behandling og egen innsats.

Bipolar lidelse deles ofte inn i to kategorier, bipolar 1 og bipolar 2. Ved bipolar 2 er det mindre grad av oppstemthet/mani. Felles for 1 og 2 er depresjonene. Årsakene til bipolar lidelse er trolig genetisk, at du har en medfødt sårbarhet. Hos noen kommer sykdommen til syne etter perioder med mye stress. Både unge voksne og godt voksne kan få bipolar lidelse. Sykdommen er ikke vanlig hos barn.

Symptomer

Bipolar 1 utløses ofte etter en eller flere depresjoner. Etter depresjonen kommer en aktiv periode som ofte starter med at man sover lite og går på "høyt gir". I en tidlig fase gir dette deg en følelse av oppstemthet og økt kreativitet, men etter hvert kan det gli over til en tilstand av mani. Du kan oppleve episoder hvor du oppfører deg helt annerledes enn normalt, for eksempel med overdreven bruk av penger, seksuell utagering eller annen hyperaktiv atferd, men som du selv ikke skjønner er "unormal". Noen får vrangforestillinger og problemer med å skille mellom virkelig og uvirkelig. Noen misbruker alkohol og andre rusmidler.

For bipolar 2 er også depresjon et symptom, og etter hvert går det over til en tilstand av oppstemthet og økt energi, men disse periodene kalles hypomanier. Hypomani er ikke så sterkt som mani, men du får økt akvititesnivå uten vrangforestillinger og ekstrem oppførsel.

Les mer om bipolare lidelser hos Bipolarforeningen eller «Hva er bipolar lidelse» (Psykologforeningen).

Diagnose

For diagnosen bipolar 1 må manien vare i fire dager eller mer. Det finnes for øvrig ingen tester eller andre undersøkelser som kan gi mer konkrete svar. En diagnose, både bipolar 1 og bipolar 2, blir satt på bakgrunn av et helhetsbilde hvordan symptomene opptrer og hvordan du og din lege vurderer dette.

Behandling

Bipolare lidelser kan behandles på flere forskjellige måter. Mange får god hjelp av medikamenter, såkalte stemningsstabiliserende legemidler, men det er ikke alle som har behov for det. Det finnes også noen som har hatt god effekt av ECT-behandling. Det viktigste er at du og legen din sammen kommer frem til hva som er bra for deg, og at behandlingen blir evaluert med jevne mellomrom.