Lukk

Aldersangsten må ikke få sette seg

Nå må vi dreie debatten og innsatsen til hvordan vi skal bygge en trygg og forutsigbar alderdom. Folk har fått angst for å bli eldre. Dette må forebygges: «Aldersangsten» må ikke få sette seg.

FLERE POLITIKERE fra andre partier må stå frem og ta et medansvar for utviklingen som har pågått i lang tid. Kritikken som helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) får, blir for snever.

Her må vi ha tverrpolitiske løsninger og et partssamarbeid mellom KS, regjeringen og arbeidstakerorganisasjonene.

Arbeidsorganisering og ledelse, bemanning, oppgavefordeling og arbeidstid må diskuteres sammen med alle parter.

GRUER SEG. Flere pårørende og folk i alderen 55 + har tatt kontakt med Rådet for psykisk helse. De forteller at de gruer seg så til alderdommen at de vil følge tipset om en overdose med piller, slik Lise Fjeldstad ga uttrykk for i TV2-programmet God morgen Norge.

Selvmord er aldri løsningen på en fortvilet situasjon. Redaktører – og Vær varsom-plakaten om smitteeffekt og påvirkning – bør gi videre liv i debatt om presseetikk. Det bør ved slike uttalelser av offentlige kjente personer, som er respektert og anerkjent, bli fulgt opp med motforestillinger. Metodeforslag kan utløse flere selvmordshandlinger.

FOREBYGG ALDERSANGSTEN! Nå må vi dreie debatten og innsatsen til hvordan vi skal bygge en trygg og forutsigbar alderdom. Folk har fått angst for å bli eldre. Det må forebygges. Grunnlaget for en trygg alderdom handler også om motivasjon som er viktig for en god psykisk helse. Dette er en nødvendig beredskap for å klare å møte den siste tredjedelen av livet.

Helseberedskap er også god psykisk helse. Vår evne og mulighet til å finne trygghet, mening og mestring er grunnmuren. Vi må forhindre at aldersangsten biter seg fast hos flere. Det må kommuniseres tydelig at det finnes håp om en god alderdom. Det må investeres i tiltak for bedre tjenester, aktiv lytting og samspill med de som sitter med livserfaringene. Alle må få en plan for de siste årene av våre verdifulle liv.

TA GREP, POLITIKERE! I norsk eldreomsorg finnes det gode og dårligere tjenester. Bemanningssituasjonen er kritisk mange steder. Ansvaret har politikere av skiftende farge på nasjonalt og kommunalt nivå.

Kvalitet og kapasitet må ligge i bunnen. Det må også en helseberedskap med god psykisk helse i befolkningen. Nå har mange fått «aldersangst». Håpet – og mulighetene – må frem i lyset. Det er på tide med en dreining.

Av Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, publisert i Dagens Medisin 15. februar 2023.

Del på sosiale medier