Lukk

13,5 millioner til forskning på psykisk helse

18. oktober offentliggjorde Extrastiftelsen hvilke prosjekter som vil få midler til forskning i 2017. Rådet for psykisk helse får tildelt over 11 millioner til fordeling på ulike forskningsprosjekter, og ni av disse er helt nye.

Totalt deler Extrastiftelsen ut 82 millioner kroner til i alt 41 nye helseforskningsprosjekter og 66 som allerede er i gang. Av disse har altså Rådet for psykisk helse fått innvilget støtte til hele 19 prosjekter, hvorav ni av disse er nye. Extrastiftelsen oppgir at det totalt bevilges én million kroner mer til forskning i 2017 enn i 2016.

Gjennom nåløyet

– Vi er veldig fornøyd med at så mange fine prosjektsøknader nå kan settes ut i livet, sier prosjektkoordinator i Rådet for psykisk helse, Charlotte Elvedal. Det er hun som gir søkerne kyndig veiledning, støtte, kritikk og oppbacking underveis i prosessen, og som sørger for å sluse mange gode søknader inn til Extrastiftelsen. 

Alle prosjektsøknadene blir grundig vurdert av Rådet for psykisk helses eget forskningsutvalg, før prosjektkoordinatoren sender inn til Extrastiftelsen. 

– Det er mange om beinet, og et vell av gode ideer. Det ligger mye arbeid bak hver enkelt søknad, og derfor er det så herlig at det lykkes for såpass mange, sier Charlotte. Hun brenner sterkt for forskning på psykisk helse, og mener utviklingen går i riktig retning når Extrastiftelsen nå har skjerpet inn kravene om mer brukermedvirkning i forskningen. 

Alina Coman

Glad for støtte til viktig forskning

Alina Coman skal forske på etikken rundt bruk av ECT-behandling.

(Foto: Margrethe Aulie)

Fra søvnløshet til ECT

De ni nye prosjektene som blir tildelt forskningsmidler fra Extrastiftelsen spenner over flere temaer. Prosjektene vil presenteres nærmere gjennom Rådet for psykisk helses kanaler etter hvert, men her kan nevnes at det vil bli forsket på emner som insomni (søvnløshet) hos barn og unge, å være så «flink» at en blir syk, enslige mindreårige flyktninger og etiske aspekter ved ECT

Alina Coman, som i 2015 disputerte Social and ethical dimensions of neurotechnologies: Anorexia Nervosa as a case study er svært glad for å få midler til sitt forskningsprosjekt. 

– Jeg ble både glad og litt ydmyk. Å få disse midlene er så klart en anerkjennelse for at temaet du har valgt er viktig. Det er flott at Extrastiftelsen og Rådet for psykisk helse tydelig markerer at etikk i psykiatrien er viktig, sier Alina Coman. 

– Jeg synes det er viktig å se på et område det finnes svært lite forskning på fra før. Effekten av behandling med ECT er undersøkt, men det er godt kjent at det er ulike oppfatninger og manglende konsensus på feltet. Hvordan pasientene opplever det som skjer og de etiske aspektene ved denne behandlingsformen og informasjon omkring dette, er lite undersøkt, sier Alina Coman. Hun avslutter med å understreke at hun også kjenner på ansvaret over å levere noe bra tilbake. 

Del på sosiale medier