Søk utviklingsmidler, frist 7. september 2020 kl 8.00.

Søk utviklingsmidler, frist skissesøknad august 2020.

Formålet med den nye ordningen Utvikling er å støtte forsknings- og utviklingsprosjekter.

Det kan søkes om mellom 500.000 og to millioner kroner for hele prosjektperioden, som kan være på inntil to år.

Søknadsprosessen for ordningen Utvikling gjennomføres i to trinn. Første trinn er en kortfattet skissesøknad (frist august 2020). De høyest rangerte søknadene inviteres til å sende inn full søknad.

Her kan du lese mer om ordningen, hvem som kan søke og hvordan prosessen foregår. www.dam.no/utvikling

Søknadsprosessen

 1. Les retningslinjene for Utviklingsprosjekter
 2. Kontakt prosjektkoordinator Charlotte Elvedal i Rådet for psykisk helse for å diskutere prosjektideen.
 3. Send navn, kontaktinformasjon og prosjektnavn til Charlotte så hun kan registrere deg og lage et søknadsskjema for skisse. Utviklingssøknader blir laget i SurveyMonkey Apply, ikke i damnett slik som de andre ordningene. Skjemaer blir laget fra og med 5. juni og frem til en uke før fristen.
 4. Det nye skjemaet skal være selvforklarende. Rådet vil også formidle en liste over punktene man skal skrive om i skjemaet.
 5. Slik som med de andre ordningene vil vi gjøre avtale om veiledning og diskusjon med utgangspunkt i utfylt skjema.
 6. Som man ser av retningslinjene vil det bli lagt enda større vekt på samarbeid mellom prosjektleder og søkerorganisasjon (Rådet for psykisk helse). Samarbeidet vil også diskuteres i skissefasen.
 7. Når alle de involverte partene i prosjektet, inkludert Rådet, er fornøyd, sendes søknaden til Stiftelsen Dam.
 8. Den siste uken før fristen lages ingen nye skjemaer.

Viktige datoer om man søker gjennom Rådet for psykisk helse

Legg merke til at de avviker fra datoene på Stiftelsen Dams hjemmeside.

 • 5. juni: Registrering av søkere og opprettelse av skjema for skissesøknad starter
 • 23.august: Siste frist for å lage nye skjemaer for skissesøknad
 • 27. august: Søknadsfrist til Rådet, skissesøknad er helt klar
 • 15. oktober: Svar på skisse
 • 6. desember: Søknadsfrist i Rådet, full søknad inkludert avtale oss i mellom
 • 15. februar 2021: Svar på full søknad
 • 1. mars 2021: Prosjektstart

Oppdatert: 25.09.2019