Lukk

Trening virker!

Gjennom prosjektet Den gode hjertebanken, har Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon og Rådet for psykisk helse samlet og utviklet informasjon om hvor viktig det er med trening i behandlingen for rusproblemer og/eller psykiske lidelser. Se filmen og last ned brosjyren.

Økt bevissthet

Utgangspunktet for prosjektet var at personer med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblemer lever 20-30 år kortere enn andre. Mange dør av hjerte- og karsykdommer eller andre sykdommer relatert til ugunstige levevaner og overvekt. — Vi har i prosjektet sett at det finnes svært mange tilbud om fysisk aktivitet i behandlingen, men få av disse tilbudene kan dokumentere en reell forbedring av den fysiske helsa i denne målgruppen, sier prosjektleder Werner Fredriksen. — All fysisk aktivitet er bra, men for å kunne gi flere mennesker bedre og lengre liv, er det viktig å gjøre det som vi vet virker. Vi må skape en større bevissthet rundt dette for de som er ansvarlige for behandlingstilbudene. Trening må likestilles med samtaleterapi og annen behandling, sier Werner Fredriksen.

Brosjyre og film

Erfaringene i prosjektet, samt råd og tips om hvordan integrere fysisk aktivitet i behandlingen finnes i nettbrosjyren som kan lastes ned her Den gode hjertebanken. Se film om to som har trening som en del av behandlingen ved St. Olavs hospital i Trondheim, og fagfolk som forklarer den gode effekten det gir:

Del på sosiale medier