Lukk

Tips til en god helseprosjektsøknad

Du kan søke Stiftelsen Dam om midler til forskjellige typer prosjekter knyttet til psykisk helse.
  • Det er utviklet en egen mal for helseprosjekter som må brukes. Helseprosjektsøknader kan være på maks 9 sider.
  • Brukermedvirkning er viktig; Ta med brukerne fra du begynner å planlegge prosjektet.
  • Om det er flere som skal finansiere så beskriv hele prosjektet, men vær tydelig på hvilken del Stiftelsen Dam skal finansiere.
  • Hvor mange vil nyte godt av prosjektet? Hva med videreføring etter prosjektmidlene? Hvordan vil dere spre kunnskapen?
  • Ha tydelig målsetting, skill mellom målsetting og tiltak for å nå målsettingen. Ikke la prosjektet være målsettingen i seg selv.
  • Psykisk helse-aspektet er viktig, les gjerne vår strategi.
  • Søker du for en offentlig instans, for eksempel sykehus, skole, bydel og lignende, så bør prosjektet delfinansieres av søknadsstedet.
  • Sist men ikke minst: Hvorfor skal dette finansieres av Stiftelsen Dam? Er det ikke et offentlig ansvar? Man kan ikke søke med begrunnelsen at det offentlige ikke har penger hvis det er et pålagt ansvar. Skriv en god begrunnelse.
  • Les retningslinjene til Stiftelsen Dam
  • Søketips fra Dam