Close Menu

Om magasinet

Magasinet Psykisk helse inneholder nytt fagstoff, forskning, erfaringer, reportasjer, intervjuer, kommentarer og litteratur om psykisk helse. Magasinet er for alle interesserte, brukere av psykisk helsetjenester, pårørende og andre som arbeider med mennesker. Vårt formål er å skape åpenhet og øke kunnskapen i befolkningen.

Formålsparagraf for Magasinet Psykisk helse
«Magasinet Psykisk helse har som formål å skape åpenhet og øke kunnskapen i befolkningen om psykiske lidelser, forebygging og behandling. Magasinet skal være formidler av nytt fagstoff, forskning og litteratur om psykisk helse, og inspirere til engasjement for et bedre tilbud innen psykisk helse. Magasinet skal drive uavhengig journalistikk, rette kritisk søkelys mot ulike forhold knyttet til psykisk helse og gi plass til synspunkter fra ulike miljøer og grupper. »

Magasinet Psykisk helse er ikke et medlemsblad, men et uavhengig redaksjonelt magasin, som retter seg til allmennheten. Magasinet er redigert etter Redaktørplakaten, Vær varsom-plakaten og Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven). Magasinet Psykisk helse er medlem av Fagpressen.

Redaksjon
Ansvarlig redaktør: Cathrine Th Paulsen, tlf 23 10 38 86
Journalist: Liz Buer, tlf 23 10 38 75
Journalist: Marit Sunnanå Aalrust, tlf 23 10 38 87
Form/produksjon: Lise Myhre, tlf 23 10 38 89

Epost
redaksjonen@psykiskhelse.no

Abonnement
Elin Olsen Jahrsengene , tel. 23 10 38 80

Magasinet kommer ut 5 ganger i året og distribueres gjennom Fagpressen Trykk og distribusjon.  Abonnementer løper til de sies opp. Dersom du har en klage på leveringen, send til abonnement@psykiskhelse.no. Informasjon om angrerett på digitalt bestilt abonnement finner du her.