Skolevegring

Skolevegring er når barn vil på skolen, men ikke klarer det. Det er ikke det samme som skulking.

Kjennetegn på skolevegring

• Eleven har en motvilje mot å gå på skolen, som fører til langvarig fravær.

• Eleven er vanligvis hjemme i skoletiden, og foreldrene er som regel klar over det.

• Eleven blir følelsesmessig opprørt bare ved tanken på å gå på skolen og får kroppslige plager som angst og gråteanfall og blir nedstemt.

• Eleven viser sterk motstand mot å gå på skolen, men har ikke alvorlig anti­sosial atferd.

• Foreldrene har forsøkt å få barnet på skolen, men ikke lyktes.

3,6 prosent av barn i Norge har tegn på skolevegring og har fare for å utvikle skolevegring, det vil si omtrent én i hver klasse. Årsaken er som regel sammensatt. For noen er angst en av årsakene.

Råd til foreldre

• Ta kontakt med skolen hvis du tror det er skolevegring.

• Oppretthold vanlig hverdag hjemme.

• Fortell barnet at det er ikke alene, mange har det sånn.

• Si fra på jobben at du trenger hjelp og støtte.

• Ta kontakt med foreldrene til barnets venner.

• Skriv ned eller dokumentér det som har hendt.

Råd til lærere

• Ta kontakt med foreldrene så fort som mulig.

• Spør barnet selv hva det er.

• Gi god og konkret informasjon om hva dagene skal inneholde.

• Ha tålmodighet, tilpass undervisningen.

Hentet fra brosjyren Fakta om skolevegring utgitt av Rådet for psykisk helse 2018 med støtte fra Extrastiftelsen.