Tips til en god helseprosjektsøknad

Du kan søke Extrastiftelsen om midler til et prosjekt som handler om å forebygge eller rehabilitiere psykiske helseplager.

  • Det er utviklet en egen mal for helseprosjekter som må brukes.
  • Brukermedvirkning er viktig; Ta med brukerne fra du begynner å planlegge prosjektet.
  • Om det er flere som skal finansiere så beskriv hele prosjektet, men vær tydelig på hvilken del Extra skal finansiere.
  • Hvor mange vil nyte godt av prosjektet? Hva med videreføring etter Extramidlene? Hvordan vil dere spre kunnskapen?
  • Ha tydelig målsetting, skill mellom målsetting og tiltak for å nå målsettingen. Ikke la prosjektet være målsettingen i seg selv.
  • Søker du for en offentlig instans, for eksempel sykehus, skole, bydel og lignende, så bør prosjektet delfinansieres av søknadsstedet.
  • Sist men ikke minst: Hvorfor skal dette finansieres av Extra? Er det ikke et offentlig ansvar? Man kan ikke søke med begrunnelsen at det offentlige ikke har penger hvis det er et pålagt ansvar. Skriv en god begrunnelse.
  • Les retningslinjene til Extrastiftelsen