Søk helseprosjektmidler høsten 2021

Gjennom Rådet for psykisk helse kan du søke om midler til prosjekter som handler om psykisk helse. Frist for henvendelse om godkjenning av nye prosjekter er 12. august. Frist for innsending av fullstendig søknad til Rådet for psykisk helse: 1. september.

Dette kan du søke om midler til

Siden Stiftelsen Dams oppstart i 1997, har Rådet for psykisk helse fått midler til et vidt spenn av prosjekttyper.

  • Kulturprosjekter som blant annet teater, film, musikk og podkast
  • Behandlingsprosjekter, kursutvikling
  • Fritidsprosjekter
  • Informasjonsprosjekter inkludert temakvelder, podkast, apper og film
  • Utviklings- og pilotprosjekter

Du finner alle prosjektene Rådet for psykisk helse har fått midler til i Stiftelsen Dams prosjektbibliotek.