Søk helseprosjektmidler, frist 28. februar 2020

Gjennom Rådet for psykisk helse kan du søke om midler til prosjekter som handler om psykisk helse.

Hva slags prosjekter kan jeg søke om midler til?

Siden Stiftelsen Dams oppstart i 1997, har Rådet for psykisk helse fått midler til et vidt spenn av prosjekttyper. Vi har fått midler til:

 • Kulturprosjekter
 • Behandlingsprosjekter (se også kriterier for utviklingsprosjekter)
 • Fritidsprosjekter
 • Arbeidsrettede prosjekter
 • Informasjonsprosjekter
 • Utviklings- og pilotprosjekter (se også kriterier for utviklingsprosjekter)

Du finner alle prosjektene Rådet for psykisk helse har fått midler til i Stiftelsen Dams prosjektbibliotek.

Søknadsprosess for nye helseprosjekter

 1. Les retningslinjene for helseprosjektsøknader hos Stiftelsen Dam.
 2. Kontakt prosjektkoordinator Charlotte Elvedal i Rådet for psykisk helse for å diskutere prosjektideen eller hvis du lurer på noe.
 3. Registrer deg i damnett.no. En mail blir sendt Charlotte som godkjenner deg som bruker av damnett og lager et søknadsskjema.
 4. Den viktigste delen av søknaden er prosjektbeskrivelsen. Alle må ha veiledning. Vi anbefaler at du tar kontakt med oss så tidlig som mulig for å avtale veiledningstidspunkt.
 5. All veiledning på prosjektbeskrivelsen foregår per telefon og e-post.
 6. Siste frist for innsending av fullstendig søknad til Rådet for psykisk helse er: 28. februar 2020.
 7. Prosjektkoordinator kontrollerer søknad og alle vedlegg og tar kontakt om noe mangler.
 8. Den endelige godkjenningen gjøres i sekretariatet i Rådet for psykisk helse. Alle gode søknader sendes inn!
 9. Prosjektkoordinator sender søknaden til Stiftelsen Dam innen 15. mars 2020.
 10. Stiftelsen Dam behandler alle søknader, og svaret kommer 15. juni 2020.