Søk helseprosjektmidler vinteren 2022

Gjennom Rådet for psykisk helse kan du søke om midler til prosjekter som handler om psykisk helse. Frist for henvendelse om godkjenning av nye prosjekter er fredag 11. februar. Frist for innsending av fullstendig søknad til Rådet for psykisk helse: tirsdag 1. mars.

Dette kan du søke om midler til

Siden Stiftelsen Dams oppstart i 1997, har Rådet for psykisk helse fått midler til et vidt spenn av prosjekttyper.

  • Kulturprosjekter som blant annet teater, film, musikk og podkast
  • Behandlingsprosjekter, kursutvikling
  • Fritidsprosjekter
  • Informasjonsprosjekter inkludert temakvelder, podkast, apper og film
  • Utviklings- og pilotprosjekter

Søknad om midler til bok: Rådet for psykisk helse deltar bare unntaksvis i bokprosjekter. Alle som søker må ha en konkret ekstern forlagsavtale som bidrar med utgivelse, inkludert trykking, distribusjon og markedsføring. Søknaden kan dekke honorar til redaksjonelt arbeid, men ikke til forfatterlønn. Bøker vi tidligere har fått midler til er i hovedsak antologier, og må følge Dam’s retningslinjer om å ikke være faglitteratur beregnet kun på fagpersonell.

Du finner alle prosjektene Rådet for psykisk helse har fått midler til i Stiftelsen Dams prosjektbibliotek.