Søk helseprosjektmidler, frist 28.februar 2019

Gjennom Rådet for psykisk helse kan du søke om midler til prosjekter som handler om psykisk helse.

Hva slags prosjekter kan jeg søke om midler til?

Siden Extrastiftelsens oppstart i 1997, har Rådet for psykisk helse fått midler til et vidt spenn av prosjekttyper. Vi har fått midler til:

 • Kulturprosjekter
 • Behandlingsprosjekter
 • Fritidsprosjekter
 • Arbeidsrettede prosjekter
 • Informasjonsprosjekter
 • Utviklings- og pilotprosjekter

Du finner alle prosjektene Rådet for psykisk helse har fått midler til i Extrastiftelsens prosjektbibliotek.

Søknadsprosess for nye helseprosjekter

 1. Les retningslinjene for helseprosjektsøknader hos Extrastiftelsen.
 2. Kontakt prosjektkoordinator Charlotte Elvedal i Rådet for psykisk helse for å diskutere prosjektideen eller hvis du lurer på noe.
 3. Send navn og kontaktinformasjon om prosjektleder til Charlotte, slik at du kan registreres som søker og vi kan lage et søknadsskjema. Søknadsskjemaet er tilgjengelig fra slutten av januar 2019.
 4. Den viktigste delen av søknaden er prosjektbeskrivelsen. Vi anbefaler at du tar kontakt med oss så tidlig som mulig.
 5. All veiledning på prosjektbeskrivelsen foregår per telefon og e-post.
 6. Siste frist for innsending av fullstendig søknad til Rådet for psykisk helse er: 28. februar 2019. 
 7. Prosjektkoordinator kontrollerer søknad og alle vedlegg og tar kontakt om noe mangler.
 8. Den endelige godkjenningen gjøres i sekretariatet i Rådet for psykisk helse. Alle gode søknader sendes inn!
 9. Prosjektkoordinator sender søknaden til Extrastiftelsen innen 15. mars. 
 10. Extrastiftelsen behandler alle søknader, og svaret kommer 15. juni 2019.