Søk helseprosjektmidler, våren 2021

Gjennom Rådet for psykisk helse kan du søke om midler til prosjekter som handler om psykisk helse. Frist for henvendelse om godkjenning av nye prosjekter er 15. februar. Frist for innsending av fullstendig søknad til RPH: 1. mars

Hva slags prosjekter kan jeg søke om midler til?

Siden Stiftelsen Dams oppstart i 1997, har Rådet for psykisk helse fått midler til et vidt spenn av prosjekttyper. Vi har fått midler til:

  • Kulturprosjekter som blant annet teater, film, musikk og podkast
  • Behandlingsprosjekter
  • Fritidsprosjekter
  • Informasjonsprosjekter inkludert temakvelder, podkast, apper og film
  • Utviklings- og pilotprosjekter

Du finner alle prosjektene Rådet for psykisk helse har fått midler til i Stiftelsen Dams prosjektbibliotek.

Søknadsprosess for nye helseprosjekter

Det er et krav om et samarbeid med oss, både i prosjektutviklingen og gjennomføringen. Dette diskuterer vi i veiledningen. Du vil få hjelp til å presentere prosjektideen på best mulig måte, samtidig som søknaden følger Stiftelsen Dams prosjektmal og retningslinjer. Vi vil også gi råd dersom vi mener prosjektet bør videreutvikles før en søknad kan sendes.

1. Les retningslinjene for helseprosjektsøknader hos Stiftelsen Dam.

2. Kontakt prosjektkoordinator Charlotte Elvedal i Rådet for psykisk helse på mail for å gjøre en avtale for å diskutere prosjektideen pr telefon. Vi har ikke kapasitet til å vurdere nye ideer etter 15. februar 2021.

3. Prosjektet vurderes i Rådet for psykisk helse. Dersom Rådet for psykisk helse sier ja til å sende inn prosjektsøknaden:

4. Den viktigste delen av søknaden er prosjektbeskrivelsen og budsjettet. Alle må ha veiledning. Så snart det er avklart at prosjektet kan sendes gjennom oss avtaler vi første veiledingstidspunkt.

5. Registrer deg i damnett.no. En mail blir sendt Charlotte som godkjenner deg som bruker av damnett og lager et søknadsskjema.

6. All veiledning foregår per telefon og e-post.

7. Siste frist for innsending av fullstendig søknad til Rådet for psykisk helse er: mandag 1. mars 2021 kl 9.00.

8. Prosjektkoordinator kontrollerer søknad og alle vedlegg og tar kontakt om noe mangler.

9. Prosjektkoordinator sender søknaden til Stiftelsen Dam innen 15. mars 2021.

10. Stiftelsen Dam behandler alle søknader, og svaret kommer 15. juni 2021.