Søk prosjektmidler fra Stiftelsen Dam gjennom Rådet for psykisk helse

Har du en god prosjektidé som handler om psykisk helse? Send oss en epost så kan vi vurdere om du kan søke via oss.

Når du søker via Rådet for psykisk helse får du:

  • Rådgiving i søknadsperioden
  • Praktisk veiledning med søknadsskjema og vedlegg
  • God oppfølging dersom du får midler
  • Mulighet til å spre informasjon om prosjektet gjennom våre kanaler
  • Dette forplikter du deg til dersom du får midler fra Stiftelsen Dam gjennom Rådet for psykisk helse

Tidligere prosjekter

Fra Stiftelsen Dam startet i 1997 har Rådet for psykisk helse fått innvilget midler til over 500 prosjekter innen forskning, utvikling og helse. Til sammen over 470 millioner kroner. Du finner alle prosjektene i Stiftelsen Dams prosjektbibliotek.