Søk prosjektmidler fra Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse

Har du en god idé? Hvert år deler Extrastiftelsen ut over 200 millioner kroner til helse-, utviklings- og forskningsprosjekter. Rådet for psykisk helse er den største mottakeren av midler. Hvis prosjektet ditt handler om psykisk helse kan du søke via oss.

Hvorfor søke gjennom Rådet for psykisk helse?

Når du søker om midler gjennom Rådet for psykisk helse får du:

  • Rådgiving i søknadsprosessen
  • Praktisk veiledning med søknadsskjema og vedlegg
  • God oppfølging dersom du får midler
  • Mulighet til å spre informasjon om prosjektet gjennom våre kanaler

Tidligere prosjekter

Fra Extrastiftelsens start i 1997 har Rådet for psykisk helse fått invilget midler til 522 prosjekter innen forskning og helse. Til sammen over 400 millioner kroner. Du finner alle prosjektene i Extrastiftelsens prosjektbibliotek.