Søk prosjektmidler fra Stiftelsen Dam (tidligere Extra) gjennom Rådet for psykisk helse

Har du en god idé? Hvert år deler Stiftelsen Dam ut nesten 300 millioner kroner til helse-, utviklings- og forskningsprosjekter. Rådet for psykisk helse er den største mottakeren av midler. Hvis prosjektet ditt handler om psykisk helse kan du søke via oss.

Hvorfor søke gjennom Rådet for psykisk helse?

Når du søker om midler gjennom Rådet for psykisk helse får du:

  • Rådgiving i søknadsprosessen
  • Praktisk veiledning med søknadsskjema og vedlegg
  • God oppfølging dersom du får midler
  • Mulighet til å spre informasjon om prosjektet gjennom våre kanaler
  • Dette forplikter du deg til dersom du får midler fra Stiftelsen Dam gjennom Rådet for psykisk helse

Tidligere prosjekter

Fra Stiftelsen Dams start i 1997 har Rådet for psykisk helse fått innvilget midler til 507 prosjekter innen forskning, utvikling og helse. Til sammen over 450 millioner kroner. Du finner alle prosjektene i Stiftelsen Dams prosjektbibliotek.