Close Menu

Om Magasinet

Magasinet Psykisk helse inneholder fagstoff, forskning, erfaringer, reportasjer, intervjuer, kommentarer og litteratur om psykisk helse. Magasinet er for alle interesserte, brukere av psykisk helsetjenester, pårørende og andre som arbeider med mennesker. Vårt formål er å skape åpenhet og øke kunnskapen i befolkningen. Vi følger Redaktørplakaten og driver uavhengig journalistikk.

Formålsparagraf
Magasinet Psykisk helse har som formål å skape åpenhet og øke kunnskapen i befolkningen om psykiske lidelser, forebygging og behandling. Magasinet skal være formidler av nytt fagstoff, forskning og litteratur om psykisk helse, og inspirere til engasjement for et bedre tilbud innen psykisk helse. Magasinet skal drive uavhengig journalistikk, rette kritisk søkelys mot ulike forhold knyttet til psykisk helse og gi plass til synspunkter fra ulike miljøer og grupper. Psykisk helse er ikke et medlemsblad, men et uavhengig journalistisk magasin, som retter seg til allmennheten. Magasinet er redigert etter Redaktørplakaten, Vær varsom-plakaten og Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (Medieansvarsloven).

Redaksjonen
Ansvarlig redaktør: Cathrine Th Paulsen, tlf 23 10 38 86
Journalist: Liz Buer, tlf 23 10 38 75
Journalist: Marit Sunnanå Aalrust, tlf 23 10 38 87
Form/produksjon: Lise Myhre, tlf 23 10 38 89

Epost
redaksjonen@psykiskhelse.no

Abonnement / distribusjon
Elin Olsen Jahrsengene tlf 23 10 38 80