Trening for livet

– Det viktigste er at du også på en dårlig dag går ut, og ser og erfarer at det nytter. Det sier Sasja Boserup Karlstad i Psykiatrialliansen, som tilrettelegger aktivitetstilbud for mennesker som er berørt av psykiske lidelser. Generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse fikk høre om de gode erfaringene med dette arbeidet da hun besøkte Kronstad DPS i Bergen.

Gruppebilde av Per Halfdan Nilsen, Heidi Einarsen, Tove Gundersen og Sasja Boserup Karlstad.

På Kronstad DPS

F.v.: Per Halfdan Nilsen, Heidi Einarsen, Tove Gundersen og Sasja Boserup Karlstad.

Et poeng ved arbeidet til Psykiatrialliansen er at bruker motiverer bruker. Alle veilederne har brukererfaring, bortsett fra rådgiver Per Halfdan Nilsen som er primus motor for tiltaket. Tilbudet er gratis, og man trenger bare å ta en telefon først.

– Alle er alltid velkomne, og det er varierte former for trening. Tilbudet omfatter alt fra turgrupper, dans, til fotball og innebandy, sier Nilsen.

Gode effekter

Psykiatrialliansen jobber systematisk med å synliggjøre gode effekter av fysisk aktivitet. Noen av effektene de ser gjennom sitt arbeid er:

  • Angstreduksjon
  • Bedre søvn
  • Mindre behov for medisiner
  • At treningen motiverer og avleder

Hver eneste uke er Sasja Boserup Karlstad og Heidi Einarsen på DPS-en for å fortelle om tilbudet og motivere pasienter.

Psykiatrialliansen får støtte fra Helse Bergen og Bergen Kommune, men ønsker en større forutsigbarhet og trygghet gjennom å bli tatt inn i de langsiktige planene for psykiatrien.

– Psykiatrialliansen gjør en fantastisk innsats. Mer fysisk aktivitet er noe vi kan anbefale som forebyggende i et folkehelseperspektiv, men det er i tillegg noe som bør bli en integrert del av behandlingen innenfor psykisk helse – ikke minst på landets DPS-er, sier Tove Gundersen.

Hun sier at det er en betydelig overdødelighet forbundet med alvorlige psykiske lidelser, og at en av forklaringene er fysisk inaktivitet. I tillegg sier hun at fysisk aktivitet kan gjøre dagene lettere gjennom å gi mestring og velvære. Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet kan redusere graden av angst og depresjon.

Eksempel til etterfølgelse

Psykiatrialliansen ble også trukket frem på årets Helsekonferanse av Randi-Luise Møgster som er lege, spesialist i psykiatri, og klinikkdirektør ved Kronstad DPS. Hun sa de var et konkret eksempel på bedre samhandling og oppfølging av psykiske lidelser gjennom fysisk aktivitet.

Sasja Boserup Karlstad fortalte nylig i Bergens Tidende om sin vonde fortid og hvordan behandling med fysisk aktivitet hjalp henne å komme videre. Hun jobber nå 40 prosent i Psykiatrialliansen der hun er trener for joggegruppen og fotballgruppen.

Hun har også begynt på utdanning som personlig trener, samtidig som hun jobber litt som musiker. Alkohol drikker hun knapt, og vonde tanker om barndommen er erstattet av gode fremtidstanker.

– For første gang på 28 år har jeg lyst til å leve, sier hun.