Stilling ledig: Kommunikasjonsrådgiver/journalist med ansvar for kommunikasjon

Rådet for psykisk helse har ledig stilling for en person med høyere utdanning i kommunikasjon eller journalistikk. Søkere bør ha forståelse for Rådet for psykisk helses rolle i samfunnet.

Kommunikasjonsrådgiveren er del av et sekretariat med 13 personer, hvorav redaksjonen i bladet Psykisk helse utgjør fire.

Rådet for psykisk helse ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer personer med ulike bakgrunner å søke.

Arbeidsoppgaver er bl.a.:

  • Nettredaktør / redaktør for sosiale medier
  • Utarbeide årsmeldinger
  • Sekretær for styret i Rådet for psykisk helse
  • Utarbeide og gjennomføre kommunikasjonsplaner
  • Samarbeide med prosjektledere om kommunikasjon
  • Skrive kronikker og debattinnlegg

Lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse

Start 1. mars eller ved nærmere avtale

Type stilling: Fast, 100 prosent

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist 31. januar 2019

Søk på stillingen her.

Om arbeidsgiveren

Rådet for psykisk helse er en paraplyorganisasjon som jobber for et samfunn som bidrar til god psykisk helse for alle. Rådet for psykisk helse består av 30 medlemsorganisasjoner som er opptatt av psykisk helse fra ulike perspektiver. Sammen jobber vi for en positiv endring for enkeltmennesker, i lokalmiljøet og i samfunnet.