Psykisk helse på alle skolebibliotek!

Vil du gi din lokale skole et abonnement på Psykisk helse? Alle har en psykisk helse, og alle skolebibliotek burde ha bladet tilgjengelig, men sånn er det dessverre ikke i dag. 

Sterke følelser er vanlig når man er ung. Men noen ganger er det mer enn følelser. 15-20 prosent av barn og unge har psykiske plager som angst og depresjon. Kunnskap hjelper mot fordommer og utestengning.

Derfor inviterer vi dere som vil støtte det viktige arbeidet med å bygge god psykisk helse for barne og unge til å bli med på en dugnad. Ditt bidrag gjør at informasjon og kunnskap blir tilgjengelig for flere. Ring 2310 38 80 eller send en epost og fortell oss hvilken skole du ønsker å gi det til. Eller du kan støtte Prosjekt skolebibliotek med et valgfritt beløp.

Send oss en e-post for å gi et abonnement til et skolebibliotek.

Bladet Psykisk helse utgis av Rådet for psykisk helse. Bladet er uavhengig og redigeres etter redaktørplakaten. Bladet Psykisk helse er det eneste i sitt slag i Norge. Bladet tar opp mange ulike sider av det å ha en psykisk helse. Når du leser Bladet Psykisk helse leser du om det å være menneske.

Jeg vil gi bladet Psykisk helse til et skolebibliotek

Elin O. Jahrsengene

Administrasjons- og prosjektkonsulent

Tlf.: 23 10 38 76

E-post: elin@psykiskhelse.no