Foldere om bipolar lidelse og posttraumatisk stress

Faktfolderne fra Rådet for psykisk helse inneholder saklig og lett tilgjengelig informasjon om angst*, depresjon*, bipolar lidelse, psykose* og posttraumatisk stress. Her får du vite konkret om symptomer, erfaringer, behandling og mestring.

Forsidebilde fra de tre brosjyrene

Fakta om: angst, bipolar lidelse, depresjon, psykose og posttraumatisk stress (Forsideillustrasjon: mm malvin)

Brosjyrene har grunnleggende og faktasjekket informasjon. De er laget i samarbeid med fagpersoner og har riktig og relevant innhold om diagnosen. Gjennom brosjyrene får man mer kunnskap og blir bedre rustet til å møte utfordringene en psykisk lidelse kan innebære. Både den det gjelder og pårørende får nyttig kunnskap om signaler på dårligere psykisk helse og den diagnosen det gjelder, og man får råd om mestring, tiltak og forebygging. De har også tips om hvor man kan lese mer og finne organisasjoner som jobber med temaet.

* Brosjyrene om angst, depresjon og psykose er dessverre utsolgt i papirutgave. Men du kan laste dem ned: 

Brosjyrene som nedlastbar pdf:

Angst

Depresjon

Bipolar lidelse

Psykose

Posttraumatisk stress


Brosjyrene er laget med støtte fra Extrastiftelsen.

Bestilling

Brosjyrene er gratis! (Legekontorer og helsestasjoner betaler for porto.) 

Bestill brosjyrene her . 

Elin O. Jahrsengene

Administrasjons- og prosjektkonsulent

Tlf.: 23 10 38 76

E-post: elin@psykiskhelse.no