Nyhetsarkiv

 • Den psykiske kvinnehelsen

  Nå setter regjeringen ned et utvalg for å se på kjønnsperspektivene i helse-Norge. Kvinnehelse skal under lupen med en offentlig utredning for første gang på over 20 år. Vi ser en tydelig kjønnsdimensjon i det psykisk helse-feltet.

 • Tabuprisen 2020

  Rådet for psykisk helse tildeler Tabuprisen 2020 til Ingebjørg Blindheim. Hennes arbeid har sørget for at mange ungdommer har tilgjengelig hjelp og støtte når de strever med psykiske belastninger, selvskading og selvmordstanker.

 • Det som aldri må gjenta seg

  Koronatiltakene visket over natten ut viktige strukturer i det psykiske helsefeltet. Allerede sårbare grupper ble hardt rammet og nye pasientgrupper kom til. Det har vært dårlige tider for den psykiske folkehelsa.

 • En ungdomstid til bekymring

  Ungdommers psykiske helse blir dårligere. Så altfor mange lider under dårlig skoletrivsel, kroppspress og mobbing. Det er særlig jentene som sliter.

 • Nye pasientgrupper i psykisk helsevern – får de hjelp?

  Voksne har tredoblet forekomst av angst- og depresjonssymptomer under koronatiltakene ifølge en ny studie fra UiO. Får de den hjelpen de trenger? Psykisk helsevern avviste allerede før krisen 30% av henvisningene.

 • Ny handlingsplan mot selvmord tvingende nødvendig

  Mange lurer på hva som skjer med selvmordsstatistikken under koronakrisen. Så langt har vi ingen klare svar på det. Det vi vet er at vi nå har langt flere mennesker i akutte livskriser, noe som utløser en risiko. Da kan vi ikke bare vente og se.

 • Arbeidsledighet gjør oss sårbare

  Vi nærmer oss 450.000 arbeidsledige og permitterte i Norge. Mange må i tillegg til koronarestriksjoner nå håndtere sjokk og inntektstap i en ny og usikker hverdag. Det kan gå på helsa løs.

 • Åpenhet virker!

  Men åpenhet koster også. Hvem fortjener en pris for åpenhet i år?

 • Behandling avlyses og utsettes

  Mange pasienter med psykiske helseplager, lidelser og behov for samtale opplever nå redusert behandlingstilbud grunnet koronaviruset. Mental Helses hjelpetelefon melder om en nær dobling av henvendelser.

 • Den psykiske folkehelsa er under et kollektivt press

  Dette innlegget av Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, sto på trykk i Dagsavisen 13. mars 2020.

 • Den psykiske folkehelsa er under et kollektivt press

  Dette innlegget av Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, sto på trykk i Dagsavisen 13. mars 2020.

 • Etterpå: klokskap

  Dette debattinnlegget av Cathrine Th Paulsen, redaktør i magasinet Psykisk helse og Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, er publisert i flere lokalaviser i februar 2020.

 • Et unikt innblikk og større forståelse for anoreksi

  17. januar 2020 publiserte VG dette debattinnlegget av Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

 • Lysene på Slottsplassen

  Når døden kommer brått og brutalt, kan det kjennes som om vi mister fotfestet fullstendig.

 • Bestill nyttige brosjyrer!

  Nå er det mulig å bestille de populære og nyttige minifolderne igjen. De omhandler temaene: Angst, depresjon, personlighetsforstyrrelse, posttraumatisk stress, psykose, skolevegring, tvangslidelse (ny) og stemmehøring (ny).

 • Er fulle kvinner verre enn fulle menn?

  14. desember 2019 publiserte iTromsø dette debattinnlegget som er skrevet av Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse og Cathrine Th. Paulsen, redaktør i magasinet Psykisk helse.

 • 40 minutter om OCD

  – I prinsippet kan alle få OCD når som helst i livet, dersom man forsøker å ta kontroll på vonde og vanskelige tanker ved å utføre ritualer. Det er viktig å vite at man kan bli frisk, sier professor Gerd Kvale i denne podkasten.

 • Hva er ... å høre stemmer

  Lyder og stemmer man hører, som ingen andre hører, og som ikke kommer fra et sted utenfor en selv, kalles hørselshallusinasjoner.

 • Ny bok om flyktningers psykiske helse

  Rådet for psykisk helse har samlet og systematisert kunnskap om psykisk helse hos flyktninger og asylsøkere.

 • Selvmord og støtten som aldri kom

  5. november publiserte VG denne kronikken fra generalsekretær Tove Gundersen.

  NRK-sakene Trigger Warning om et stort og lukket Instagram-nettverk eksponerer et miljø der unge jenter diskuterer selvskading og selvmord. Minst 15 norske jenter knyttet til dette fellesskapet har de siste årene tatt sitt eget liv.

 • Kjønn er mer enn kromosomer

  Å ha flytende kjønnsidentitet. Å være ikke-binær. Mange har ikke tenkt over hva dette innebærer. Hvis man definerer seg utenfor alminnelig todeling av kjønn, kan man noen land risikere drap, vold og voldtekt. Også her i Norge er det unødvendig vanskelig å finne aksept og forståelse for en flytende kjønnsidentitet.

 • Utenfor todelingen av kjønn

  «Outside the Binary» er et unikt dokument om mennesker som ikke kjenner seg igjen i en todelt (binær) beskrivelse av kjønn som mann eller kvinne. Fotograf Linda Bournane Engelberth ønsker mer bevissthet om kjønnsidentitet. Hun har fotografert personer over hele verden.

 • Bryter med normen om to kjønn

  Linda Bournane Engelberth has photographed people all over the world who do not identify themselves as women or men. Some are both, some in between or none.

  - People who break with the two-gender model should be heard, she says.

  From 24 to 29 September you can also see some of the pictures on boards in Lillestrøm, Drammen, Trondheim, Stavanger, Bergen and Oslo.

 • – Snakk om kjønn

  Linda Bournane Engelberth har fotografert mennesker over hele verden som verken er kvinne eller mann. Noen er begge deler, noe imellom eller ingen av delene. I enkelte land er bildene hennes problematiske.

 • Tabuprisen 2019

  Rådet for psykisk helse tildeler Tabuprisen 2019 til Mats Grimsæth (24). Hans åpenhet har ryddet vei for at flere unge, særlig gutter, nå føler seg i stand til å be om hjelp hvis de strever med psykiske belastninger og selvmordstanker.

 • Nye filmer: Tips for økt hverdagsglede

  Hvilke grep kan den enkelte gjøre for å påvirke sin egen psykiske helse?

 • Nye filmer: Tips for økt hverdagsglede

  Hvilke grep kan den enkelte gjøre for å påvirke sin egen psykiske helse?

 • Ny podkast om psykisk helse

  Hvor vanlig er det å høre stemmer i hodet? Dette og andre spørsmål får du svar på i magasinet Psykisk helses nye podkast «Stemmehøring».

 • Ny tvangslov: Endelig sikres rettighetene til det enkelte individ

  Tvang skal alltid være aller siste utvei, og frivillige alternativer skal først forsøkes, skriver generalsekretær Tove Gundersen i denne kronikken som ble publisert i Dagens medisin 19. juni 2019.

 • Syk av troen

 • Tvangsproblemet

  — Det skal mer enn lovendringer til for å endre problematisk praksis og kultur, skriver generalsekretær Tove Gundersen i denne kronikken som ble publisert i Dagbladet 15. februar 2019.

 • Sjelens tortur

  Alle får en trøkk før eller siden. Angst, depresjon, søvnløshet, sorg eller andre psykiske problemer rammer deg eller dine nærmeste på et eller annet tidspunkt. Det er ikke nødvendigvis dramatisk, og det er stort sett ikke farlig, fordi vi har systemer for hjelp, som fastlege, distriktpsykiatriske sentre, psykologer, helsesøstre og mye mer. Men dette gjelder ikke for alle, skriver generalsekretær Tove Gundersen og redaktør Cathrine Th. Paulsen i dette innlegget som er publisert i flere aviser.

 • Hverdagsglede til folket!

  Vi tenker gjerne at god helse og god livskvalitet er to sider av samme sak. De fleste av oss vet at vi kan forbedre helsa ved å spise sunnere og bevege oss litt mer. Og for mange er dette riktige råd for et sunnere liv. Men tenker vi over at det også er andre grep vi kan gjøre for å få det litt bedre med oss selv i hverdagen? Les hvordan du kan lære mer hverdagsglede, og at det blir kurstilbud ved flere Frisklivssentraler i løpet av 2019.

 • En kjepp i hjulet

  Hva står det mellom linjene når vi leser om psykisk syke? Cathrine Th. Paulsen, redaktør i Psykisk helse og Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, problematiserer i denne teksten medienes omtale av mennesker med psykiske lidelser.

 • Jul og hjelp

  Jula kommer hvert år. Ikke alle har det like greit i en tid hvor kos og samvær er høyt på ønskelista. Det er viktig å vite hvor en kan finne hjelp og noen å snakke med, også i jula. Og kanskje kan vi bli flinkere til å invitere andre inn. Her er noen tips fra Rådet for psykisk helse.

 • Nye liv for mennesker med tvangslidelser (OCD)

  Helseminister Bent Høie lanserte nylig pakkeforløp for tvangslidelser (en del av pakkeforløp for psykisk helse). Behandling for tvangslidelser har god effekt og mange blir helt friske. Dette gir grunnlag for behandlingsoptimisme, skriver generalsekretær Tove Gundersen i denne teksten som er publisert som innlegg i flere aviser.

 • Hjelpekilden Norge nytt medlem i Rådet for psykisk helse

  Rådet for psykisk helse ønsker Hjelpekilden Norge velkommen som medlemsorganisasjon nummer 30 innunder paraplyen. Organisasjonen hjelper mennesker som bryter ut av religiøse miljøer.

 • Hva er farlig?

  Mange har hørt at angst ikke er farlig. Plagsomt ja, men ikke farlig. Kanskje er ikke heller ensomhet eller prestasjonskrav farlig i seg selv, men til sammen kan det bli farlig for helsen. Dette skriver generalsekretær Tove Gundersen og redaktør Cathrine Th. Paulsen om i denne teksten som er publisert som et debattinnlegg i flere aviser. 

 • Wenche Foss' ærespris til Rådet for psykisk helse

  Søndag kveld ble Rådet for psykisk helse, sammen med skuespiller Pia Tjelta, tildelt Wenche Foss' ærespris for 2018. - Denne prisen gir motivasjon og energi, sier generalsekretær Tove Gundersen. 

 • Tabuprisen 2018 til Helsesista

  Helsesista — Tale Maria Krohn Engvik hedres med Tabuprisen 2018. Utdelingen fant sted midt blant målgruppen, på Nordberg skole i Oslo. Helsesista har revolusjonert hvordan vi kan snakke med unge om vanskelige ting. Hun når ut til mange. Vi trenger sånne som henne, sier generalsekretær Tove Gundersen.

 • Skriv bedre om psykisk syke

  Magasinet Psykisk helse inviterer journalister og andre som skriver om helse og krim til seminar. Målet er mer presis formidling; bedre kunnskap om og mindre stigmatisering av mennesker med psykiske lidelser.

 • Målet på et godt samfunn

  - Vi kan ikke tro at vi skal gå uskadet gjennom livet, eller at vi aldri skal få fysiske eller psykiske problemer, skriver Cathrine Th. Paulsen, redaktør i bladet Psykisk helse og Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse i dette innlegget. - Men vi kan legge til rette bedre slik at når man får behov, kan man også få den hjelpen man trenger. Les hele teksten her. 

 • Endelig ferie?

  Ferie kan gi både frihetsfølelse og mer tid til familie og venner. Men noen kjenner mer på ensomhet enn vanlig, og kanskje blir det stillere rundt oss. Det er viktig å vite hva du kan gjøre dersom tankene blir tunge. 

 • Generalsekretærens 17. mai-tale

  I år holdt Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, 17. mai-tale i Kragerø. I talen berørte generalsekretæren temaer som inkludering, raushet og råd for hverdagsglede. Her kan du lese hele talen. 

 • Ut av skammen

  Det er blitt mer vanlig å snakke om lettere psykiske lidelser, og for mange er det en befrielse. Det betyr likevel ikke at det er lett å snakke om alt, skriver Cathrine Th. Paulsen, redaktør i bladet Psykisk helse og Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse. Denne teksten er et debattinnlegg som er publisert i flere aviser. 

 • Det finnes muligheter!

  Den siste tiden har det vært økt opperksomhet om høye selvmordstall blant mennesker som er i eller nylig har vært i behandling i psykisk helsevern. Rådet for psykisk helse er opptatt av ingen skal ha det sånn at selvmord er eneste utvei. Les generalsekretær Tove Gundersens debattinnlegg som er publisert i flere aviser i april 2018. 

 • Nå må Helse-Norge våkne!

  - Tenk at vi i april 2018 våkner til nyheter om elektrosjokk brukt som tvangsbehandling, skriver generalsekretær Tove Gundersen i denne kommentaren til saken om ECT i Aftenposten 6. april 2018. Les hele kommentaren her: 

 • Livets ørefiker

  - Livet har aldri vært enkelt, skriver generalsekretær Tove Gundersen et innlegg som er publisert i flere aviser i mars 2018.
  - Vi kan alle i påsken bidra til egen og andres psykiske helse ved å ta kontakt med noen. Les hele innlegget her.  

 • Redd, rusa og rasende på reality-TV

  — Er andres elendighet underholdning når de er redde, rusa og rasende, spør generalsekretær Tove Gundersen i et debattinnlegg om frivillige og ufrivillige aktører i reality-TV. Innlegget er publisert i flere medier, og temaet er tatt opp i et tidligere innlegg fra 2016 og på NRK P2 i 2018. 

 • Ta tak i all mobbing!

  Mobbing er et folkehelseproblem som virker vanskelig å få bukt med. Mobbing finnes på alle arenaer og i alle miljøer. Voksensamfunnet, og særlig skolen, må stå fremst i arbeidet mot krenkelser og mobbing, skriver Cathrine Th. Paulsen og Tove Gundersen i dette debattinnlegget.

 • Ga midler til musikkterapi

  Rådet for psykisk helse overleverte torsdag 24. januar en sjekk på 40 000 kroner fra St. Thomas minnefond til prosjekt for musikkterapi ved seksjon for rus- og avhengighetsbehandling, Oslo Universitetssykehus. Det ble tatt godt i mot av både ansatte og pasienter. 

 • Kronprinsesse Mette-Marit på fagseminar

  Hennes Kongelige Høyhet og Rådet for psykisk helses beskytter, Kronprinsesse Mette-Marit var torsdag 18. januar på besøk hos Rådet for psykisk helse der hun deltok på et fagseminar om behandlingen av personer med alvorlig psykisk lidelse.

 • Trening virker!

  Gjennom prosjektet Den gode hjertebanken, har Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon og Rådet for psykisk helse samlet og utviklet informasjon om hvor viktig det er med trening i behandlingen for rusproblemer og/eller psykiske lidelser. Se filmen og last ned brosjyren.

 • Isolasjon eller bare alene?

  Skjerming er en form for tvangsbehandling, som i likhet med andre former noen ganger kan fungere, andre ganger ikke i det hele tatt, skriver Cathrine Th. Paulsen og Tove Gundersen i et innlegg som er publisert i flere aviser over hele landet. 

 • Hjelp til jul

  Hjelpetelefonen som drives av Mental Helse er en svært viktig kanal for mennesker som trenger noen å snakke med. Rundt juletider øker pågangen. Generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse har vært på besøk hos dem som tar imot alle samtalene. 

 • Helseprisen til Rådet for psykisk helse

  For andre år på rad ble Helseprisen tildelt et av Rådet for psykisk helses prosjekter. «Forført av spriten» - en dokumentarserie om kvinner og alkoholavhengighet gikk til topps i 2017. Heder, ære og 50.000 kroner ble delt ut 5. desember.  

 • Ny brosjyre: Fysisk aktivitet i behandlingen

  Rådet for psykisk helse og Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon har gjennom prosjektet Den gode hjertebanken undersøkt hvor og hvordan fysisk aktivitet tilbys i behandlingen av rusproblemer og/eller psykisk sykdom. Noen av erfaringene kan du lese om i nettbrosjyren som lanseres i forbindelse med et felles regionalt fagrådsmøte for psykisk helsevern og TSB i Helse-Nord. 

 • Psykisk helse til Grensen 13

  Rådet for psykisk helse flytter til nye lokaler. Fra 26. oktober vil alle i sekretariatet være på plass i Grensen 13. Telefonnummer og postboksadresse blir som før.  

 • Store gutter gråter også

  Dagbladet har i en rekke artikler og intervjuer rettet søkelyset mot menn og følelser. Rådet for psykisk helse støtter dette prosjektet. 

 • Om flasker og flinke barn

  Fortsatt er det vanskelig å snakke om alkoholproblemer. Det gjør at mange barn og unge vokser opp i familier der verken den voksne eller barna får hjelp. 

 • Fysisk og psykisk helse må sees i sammenheng

  — Rådet for psykisk helse har lenge jobbet for at fysiske og psykiske problemer/lidelser skal likestilles. Samtidig påpeke og øke kunnskap om hvordan kropp og sjel henger sammen og påvirker hverandre. Derfor er det gledelig at Rådet for psykisk helse nå er tatt opp i NCD-alliansen, skriver generalsekretær Tove Gundersen i denne kronikken.

 • Bedre helse med mindre forskjeller

  Økende sosiale forskjeller gir konsekvenser på sikt, også for helsa. Det blir flere som lever i fattigdom. I følge SSB vokser 92.000 barn opp i familier med vedvarende lavinntekt. Generalsekretær Tove Gundersen skriver om dette i et debattinnlegg som er publisert i flere aviser. 

 • Tabuprisen til Adrian Lorentsson

  Rådet for psykisk helse tildeler Tabuprisen 2017 til Adrian Lorentsson for hans innsats for å bryte ned fordommer og øke kunnskap om psykisk helse i samfunnet. Han får prisen for sitt langvarige engasjement i Mental Helse Ungdom og for å dele åpenhjertig av egne erfaringer – til hjelp for andre. 

 • Rett til å nekte

  Du har rett til å nekte å la deg behandle av lege. For eksempel kan du la være å ta antibiotikaen som legen har skrevet ut, og heller vente til det går over. Men i psykisk helsevern er det ikke så enkelt. Redaktør i bladet Psykisk helse, Cathrine Th. Paulsen og generalsekretær Tove Gundersen har skrevet et debattinnlegg om kompleksiteten i å nekte å la seg behandle. Innlegget er publisert i flere aviser over hele landet. 

 • Vær en hjertestarter!

  Rådet for psykisk helse mottar gjennom året donasjoner for å bidra til bedre psykisk helse for alle. April og mai er de månedene i året hvor flest beløp doneres fra begravelser som følge av at unge mennesker har tatt livet sitt. Det er triste brev å få. Dette krever handling.

 • Psykisk helse hos flyktninger og asylsøkere

  I et nytt prosjekt, støttet av Extrastiftelsen, samler Rådet for psykisk helse fagfolk, forskere og praktikere som skal bidra til en håndbok for alle som jobber med og møter flyktninger og asylsøkere i sitt arbeid. I et debattinnlegg skriver generalsekretær Tove Gundersen om behovet for mer kunnskap.

 • Mer hjertebank i behandlingen

  Mennesker med alvorlige psykisk helse- og rusproblemer lever opptil 20 år kortere enn andre. Bivirkninger av medisiner, lite fysisk aktivitet og usunne levevaner fører til dårlig fysisk helse. Rådet for psykisk helse har nå startet prosjektet «Den gode hjertebanken». Fysisk aktivitet må inn i all behandling!

 • Stemmene i hodet - et vendepunkt!

  – Dokumentarserien Stemmene i hodet, som sendes på NRK i vinter gir et unikt innblikk i psykosens hemmelige verden, som har vært skjult og gjemt bort så alt for lenge. Endelig får vi seere tilgang til hva stemmer er og hva de sier og gjør, og vi kan lære og forstå. Dette skriver generalsekretær Tove Gundersen i et innlegg i Dagsavisen 1. februar 2017. 

 • Mulighet til å velge

  – Vi har tiltro til at dialog og samarbeid mellom pasienter, pårørende og fagfolk vil gi trygghet, bedring og gode valg. Nå må helseforetakene følge oppdragsdokumentet i hele landet. Dette skriver generalsekretær Tove Gundersen i et innlegg om medisinfrie behandlingstilbud i Dagens Medisin, 16. januar 2017. 

 • Fem millioner til nye helseprosjekter

  Rådet for psykisk helse formidler hvert år penger til både forsknings-  og helseprosjekter. Rett før jul kunngjorde Extrastiftelsen hvilke nye helseprosjekter som får midler. Totalt får 12 nye prosjekter støtte med Rådet for psykisk helse som søkerorganisasjon, og ett av prosjektene er Rådets eget. 

 • Skammen i helsevesenet

  – Den virkelige skammen i helsevesenet er mangel på oversikt, dokumentasjon, rapportering og rettssikkerhet. Dette må alle ledernivåer rydde opp i, skriver generalsekretær Tove Gundersen i et debattinnlegg i Dagens Medisin om ulovlig tvangsbruk i psykisk helsevern. 

 • Nye i Rådet for psykisk helse

  16. november holdt Rådet for psykisk helse sitt årsmøte. Valg av nytt styre stod på agendaen. En ny medlemsorganisasjon ble tatt opp, og strategi for neste styreperiode 2017-2019 ble vedtatt. 

 • Viktig tilbud - usikker fremtid

  Veteranforbundet SIOPS og Rådet for psykisk helse har gjennom de to siste årene utviklet og holdt kurs om veteraners psykiske helse for leger, psykologer og andre helsepersonell. Kurset er blitt svært godt mottatt som et tiltrengt videreutdanningstilbud, men Helsedirektoratet signaliserer at de ikke vil gi midler til videreføring. 

 • 13,5 millioner til forskning på psykisk helse

  18. oktober offentliggjorde Extrastiftelsen hvilke prosjekter som vil få midler til forskning i 2017. Rådet for psykisk helse får tildelt over 11 millioner til fordeling på ulike forskningsprosjekter, og ni av disse er helt nye.

 • Hei unge mann, hvordan har du det?

  Hver måned tar i snitt seks unge menn mellom 20 og 30 år sitt eget liv, ifølge Folkehelseinstituttet. To av tre som begår selvmord før fylte 25 år er menn. Hva gjør vi med dette?  

 • Statsbudsjettet 2017

  Statsbudsjettet for 2017 lover mer til forebygging og behandling, økt opptrapping av skolehelsetjeneste, tidligere hjelp til dem som sliter i skolen, og et folkehelseprogram med fokus på økt trivsel. Fagre løfter - men de må også innfris.  

 • Heller prat enn piller

  4565 jenter mellom 15 og 19 år fikk i fjor antidepressive medisiner. På ti år har legene økt reseptutskrivingen til unge jenter med 83 prosent, skriver VG. I Rådet for psykisk helse er vi rystet over denne utviklingen. Generalsekretær Tove Gundersen har skrevet et innlegg om dette, som er publisert i flere aviser. 

 • NAV og DPS - samarbeid om arbeid

  Rådet for psykisk helse vil at arbeid skal være en del av behandlingen, og inviterte til konferanse om hvordan få til dette. Fredag 16. september stilte 220 ansatte fra ulike NAV-kontorer og Distriktpsykiatriske sentre (DPS) i Helse Sør-Øst til heldags seminar på Gardermoen. 

 • Arbeidsfokus på DPS – samarbeid med NAV

  Rådet for psykisk helse har i samarbeid med Proba fått laget rapporten Arbeidsfokus på DPS – samarbeid med Nav. Prosjektet er finansiert av FoU-midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

  Prosjektet har kartlagt praksis og holdninger til arbeidsrettet aktivitet som del av behandlingen blant behandlere og ledere på DPS. Samarbeidsavtaler og -prosjekter mellom Nav og DPS er også kartlagt.

 • Forstår ikke elevers fravær

  Skolestarten har fornyet debatten om fraværsreglene som er innført for elever i videregående skole. Mange er usikre på hvordan de skal forholde seg ved fravær,og elever, foreldre og leger har reagert på byråkratiet. Rådet for psykisk helse fikk svar fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på innlegget «Skolen – regelrytter eller støttespiller». 

 • Tabuprisen til «Jeg mot meg»-gjengen

  De åtte unge voksne som er med i NRK-serien «Jeg mot meg» er sammen med programleder og psykolog Peder Kjøs tildelt Tabuprisen for 2016 fra Rådet for psykisk helse. 

  – Årets vinnere har bidratt til å alminneliggjøre psykiske problemer og vist at det er håp og muligheter for å få hjelp til å mestre livet, sa generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse da vinnerne ble overrakt prisen.

 • Tabuprisen til «Jeg mot meg»

  De åtte unge voksne som er med i NRK-serien «Jeg mot meg» er sammen med programleder og psykolog Peder Kjøs tildelt Tabuprisen for 2016 fra Rådet for psykisk helse.

 • Skolen - regelrytter eller støttespiller?

  Nye fraværsregler for elever i videregående skole kan gjøre det vanskeligere for unge som sliter psykisk, mener Rådet for psykisk helse. I et innlegg som er publisert i flere aviser over hele landet, stiller generalsekretær Tove Gundersen spørsmål om mål og resultater teller mer enn å gi hjelp å støtte til de som trenger det mest. 

 • Depresjon kan unngås

  Mange voksne, tilsynelatende friske, mennesker opplever i perioder at livet er ekstra utfordrende. Likevel søker de ikke profesjonell hjelp. Kurs i Belastningsmestring er et alternativ for dem som ikke har alvorlig depresjon, men som ønsker å lære seg metoder for å møte hverdagsutfordringer.

 • Søk hjelp når gjelden tynger

  Stadig flere havner i en gjeldsfelle. Mange vet ikke hvor de skal henvende seg for å få bistand, og både skam og følelse av utilstrekkelighet kan gjøre seg gjeldende. For noen kommer selvmordstankene når økonomien blir for vanskelig. Men det finnes hjelp å få. Denne teksten av Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, er trykket som debattinnlegg i flere aviser.

 • Ja til arbeid i behandlingen!

  Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra Rådet for psykisk helse undersøkt hvordan arbeid og utdanning blir lagt vekt på, som en del av - eller i tillegg til - medisinsk og psykologisk behandling som blir gitt på Distriktspsykiatriske sentre (DPS). Rapporten viser at nesten alle behandlerne er positive til å ta opp arbeid og utdanning i behandlingen, men det varierer hvordan dette praktiseres. 

 • Ny stortingsmelding om prioritering

  Verdier i pasientens helsetjeneste - melding om prioritering ble lansert av helseminister Bent Høie 3. juni. Rådet for psykisk helse har deltatt i utvalget som har diskutert spørsmålene som ligger til grunn for meldingen. «Rådet for psykisk helse ønsker 
  prioriteringsmeldingen velkommen, vi vil følge med på om innholdet tas i bruk», sa generalsekretær Tove Gundersen under lanseringen.

 • KiB er bra for helsa!

  Mindre symptomer på depresjon og økt selvfølelse var blant resultatene for deltakerne fra fire kommuner på Østlandet som deltok på «Kurs i Belastningsmestring» (KiB). Det viser doktorgradsavhandlingen til Gry Anette Sælid fra Folkehelseinstituttet.

 • Mer arbeid i behandlingen

  En ny rapport fra Proba som legges frem 24. mai 2016 viser at det er endel variasjoner og mye å gå på når det gjelder å bruke arbeid som en del av behandlingen på landets Distriktspsykiatriske sentre (DPS). Det er også mange ulikheter i hvordan DPS og NAV samarbeider. Rapporten viser likevel fram en positiv utvikling når det gjelder å vektlegge arbeid i behandlingen.

 • Ønsker debatt om medisiner og tvang

  Nyhetene om underrapportering og store geografiske forskjeller i bruk av tvang, og da særlig beltebruk, er urovekkende, mener Rådet for psykisk helse. «Vi stiller spørsmål om også tvangsmedisinering er underrapportert, og ønsker en offentlig debatt om dette», sier generalsekretær Tove Gundersen i et innlegg i Dagsavisen 23. mai. 

 • Tvang i psykiatrien

  VG presenterte i løpet av april 2016 flere avsløringer om tvangsbruk i psykiatrien. Manglende registrering og rapportering var tilfelle mange steder i landet. Rådet for psykisk helse kaller dette en skandale. 

 • God psykisk helse på papir

  Psykisk helse er det eneste magasinet i Norge som gjennomgående bare har stoff om – nettopp – psykisk helse. Er du fortsatt ikke abonnent kan du sende en sms med kodeord PSYKISK HELSE til 2160.

 • Fraværsregler: Mye pisk, lite gulrot

  Elever i videregående som er borte mer enn ti prosent av undervisningen i et fag skal ikke lenger få halvårs- eller standpunktkarakter. Kunnskapsministeren har nylig fått innført denne regelen som skal gjelde fra høsten 2016. Rådet for psykisk helse reagerer på at det ikke finnes et system i skolene for oppfølging av elevene, og har skrevet om dette i flere aviser. 

 • Livsmestring på læreplanen!

  Vi har i samarbeid med flere av våre medlemsorganisasjoner og andre jobbet for å få mer kunnskap om psykisk helse og livsmestring inn i skolen. Nå kan vi endelig glede oss over at dette blir tatt opp i den nye stortingsmeldingen, Fag - Fordypning - Forståelse, som kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen legger frem i statsråd fredag 15. april. 

 • Debattinnlegg: Fysisk aktivitet bidrar til bedre psykisk helse blant innsatte

  Å bli satt i fengsel er en straff, samtidig som vi i Norge vil at den dømte skal få muligheten til rehabilitering og til å gjøre endringer i livet slik at ny kriminalitet forebygges. Alle som har forsøkt å gjøre store livsendringer vet at det krever styrke og overskudd. I fengselet er det enda lettere å kjenne både på dørstokkmila og brakkesyke. Hvordan skal man da få til endring? 

 • Jeg mot meg - modig TV

  – Endelig et realityprogram med mening!  Dette var generalsekretær Tove Gundersens spontane reaksjon etter første episode av NRK-serien «Jeg mot meg», som ble lansert nylig. Det avstedkom både debattinnlegg og radiointervju. 

 • Å skjære bort følelser

  Hvordan er det å ha så vonde og vanskelige følelser at den eneste måten du kan fortelle om dem på er å kutte deg selv med en kniv eller et barberblad? Les vårt innlegg om selvskading, som har vært publisert i mange aviser. 

 • Tabuprisen

  Tabuprisen er en heders- og ærespris fra Rådet for psykisk helse som kan tildeles personer, organisasjoner og virksomheter som gjennom ord og handling gjør en innsats for å bygge ned fordommer om psykisk helse, bryte tabuer, fremme inkludering, omtanke og åpenhet om psykisk helse.

 • Mobbing: Fokuset må endres

  Alle snakker om mobbing og hva vi kan gjøre for å forhindre det og gjøre skoledagen bedre for elevene. Men hva får vi egentlig til?
  Rådet for psykisk helse har tatt opp denne tematikken i et innlegg som er trykket i flere aviser. 

 • Mestring gir håp

  Aktiviteter som skole eller jobb er viktig for å mestre hverdagen med psykiske helseplager. Rådet for psykisk helse har tatt opp denne tematikken i et innlegg som nylig er blitt publisert i flere aviser.