Metodikken i Go Campus

Go Campus er et veiledningprogram som skal gi elever med ulike psykiske utfordringer en trygg overgang fra videregående skole til høyere utdanning. Metodikken er enkel, og handler om sosiale aktiviteter i små grupper. Her er oppskriften - en verktøykasse til bruk for alle lærere og andre i skolesystemet som ønsker å Go Campus!

Til Go Campus-ansvarlig/deg som vil starte en Go Campusgruppe: Her er en verktøykasse for oppstart. 

 1. Forankre campusaktiviteten i ledelsen og blant kollegene dine. Skap reelt rom for arbeidet. Tidsbruken første år tilsvarer om lag 15-20 prosent stilling. Senere år ca. 10-15 prosent. God struktur og systematikk fra start gjør arbeidet enklere og mer effektivt på sikt. Og: Gjentatte oppdateringer i campus, gjør en selv til en bedre rådgiver.
 2. Lag Go Campus-mappe. Merk at mappen kan inneholde personopplysninger, og derfor kanskje like godt egner seg til å være i papirformat. 
 3. Hvem skal delta? Identifiser elever som tenkes å ha nytte og glede av å delta i campusgruppe. Vurder gruppesammensetning og gruppestørrelse. Erfaringsmessig fungerer det best med fem til syv elever i hver gruppe. En-til-en-oppfølging ved behov.
 4. Introduksjonsmøte: Gjør bruk av «Go Campus-en liten film om overganger» (YouTube) og utvalgte artikler fra artikkelsamlingen. Del ut kartleggingsskjema, la elevene fylle ut og levere i retur til Go Campusansvarlig. Legg tilbakemeldingene i Go Campus-mappe. Tilbakemeldingene gir gruppeansvarlig mulighet for å «spisse» årets turer i campus. Spis gjerne sammen – måltidene spleiser gruppen på en fin måte!
 5. Gjør avtaler med høyskoler og universitet; start gjerne hos studentrådgivningen og be om omvisning og informasjon om hvilke støtte- og oppfølgingstiltak de kan tilby. Be også om bred informasjon om velferdstjenester eleven har rett på i det de får studentstatus. Erfaringsmessig gir denne turen trygghet og eleven senker skuldrene. Visshet om at det er hjelp å få, reduserer mentale barrierer! Kjenner du noen som arbeider i campus? Ta kontakt for et besøk. Søkerhåndbøker og nettsider kan ikke erstatte blikk, håndtrykk og en god samtale.
 6. Ta kontakt med tidligere campuselev dersom det er mulig. De er viktige kontinuitetsbærere og deler erfaringer omkring overgangen til høyere studier på en måte som elevene kan identifisere seg med. Ingen campuselever tilgjengelig? Ta kontakt med andre tidligere elever som nå er studenter.
 7. Logg turer i campus fortløpende! Planlegg med utgangspunkt i elevenes forventninger, ønsker og behov. (ref. kartleggingsskjema) Klarlegg den enkeltes hindringer og behov for tilrettelegging på turene – er man tidlig ute, er det ingenting til hinder for å ta plass på bakerste rekke nær utgangsdøren.
 8. Følg med på studentersamfunn, cinematek og ellers andre aktiviteter i campus: ta ad-hoc turer på studentkino, gjesteforelesninger og aktuelle debatter. Kulturarenaen er viktig for å bygge tilhørighet.
 9. Finn studiestedet på nettet: Bli kjent med nettsider og annen campusinformasjon som ligger der. Innsøkningsfristen(e) kommer seilende før du aner det!
 10. Hold kollegaer og ledelse oppdatert. Be om tid til campusrapportering i fellesmøter.
 11. Ta campusgruppen med på utdanningsmesser og inviter til yrkespanel på skolen. Kanskje foreldre eller bekjente vil dele yrkesvalg og arbeidserfaring med elevene?
 12. X-skjema og Y-skjema. Studenter med funksjonsnedsettelser kan ha rett på ekstra stipend i studietiden. Merk at søknadsfrist for særskilt vurdering av opptak til høyere studier er 1.mars.
 13. Ferien - en kritisk(!) 9-ukers «pause». Ta elevene med en tur på fjellet! Frustrasjonene minsker og vissheten om at en øving i fremtidige hverdagsomgivelser virker, blir styrket. 
Benedicte Blytt og Charlotte Elvedal holder diplomet fra Extrastiftelsen der det står at Rådet for psykisk helse ble nominert til "Gullegget 2015" for prosjektet Go Campus.

Go Campus' viktige kvinner

Prosjektleder for Go Campus, Benedicte Blytt og prosjektkoordinator Charlotte Elvedal med utmerkelsen og nominasjonen til Extrastiftelsens "gullegg" i 2015.

(Foto: Margrethe Aulie)