Lukk

Mer hjertebank i behandlingen

Mennesker med alvorlige psykisk helse- og rusproblemer lever opptil 20 år kortere enn andre. Bivirkninger av medisiner, lite fysisk aktivitet og usunne levevaner fører til dårlig fysisk helse. Rådet for psykisk helse har nå startet prosjektet «Den gode hjertebanken». Fysisk aktivitet må inn i all behandling!

— Alle er enige om at fysisk aktivitet som en del av behandlingen for mennesker som har rus- og/eller psykiske helseproblemer burde være et tilbud for alle. Det som synes å mangle er kunnskap om hvordan få til det som funker, sier prosjektleder og seniorrådgiver i Rådet for psykisk helse Werner Fredriksen. Han har ansvaret for å samle sammen en rekke ressurspersoner fra ulike fagmiljøer i Norge, som skal bidra til inspirasjonssamlinger hos hvert av fagrådene for rus og psykisk helse ved de regionale helseforetakene. — Målsettingen er at flere i psykisk helsevern og rus tar aktivt i bruk fysisk aktivitet i behandlingen - på en måte som virker, sier Werner Fredriksen. Prosjektet var et samarbeid mellom Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon og Rådet for psykisk helse, og har fått støtte fra Helsedirektoratet.
To menn og en kvinne som jogger i en park.

Den gode hjertebanken

Det må gis tilbud som virker, enten det er jogging, sykling, vekttrening eller andre former for fysisk aktivitet. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Ressurser

Oppstartsmøte i ressursgruppa fredag 17. februar gir håp om en passe dose påtrykk ut i miljøene fra disse som har oppnådd gode resultater og erfaringer med trening. Ressursgruppa består av:
Deltakere i ressursgruppa til prosjektet Den gode hjertebanken på oppstartsmøte 17. februar 2017

Sammen for den gode hjertebanken

Deltakerne i ressursgruppa på oppstartsmøte 17. februar hos Rådet for psykisk helse. F.v: Grete Flemmen, Per Nilsen, Marit Sørensen, Jon Storaas, Thomas Dahl Orø, Torhild Kielland, Werner Fredriksen, Tove Gundersen og Jan Gunnar Skoftedalen. (Ikke til stede: Lars Lien).
Presentasjon av deltakerne, samt erfarings- og kunnskapsutveksling stod på agendaen den første dagen gruppa var samlet. — Vi synes det er helt fantastisk at alle stiller opp for Den gode hjertebanken, sier prosjektleder Werner Fredriksen entusiastisk etter en innholdsrik dag hvor planer for videre samarbeid ble lagt. — Dette er en gjeng med et stort hjerte for at de som sliter mest skal få flere og bedre leveår. Nettbrosjyren om Den gode hjertebanken - les mer og last ned her. 

Del på sosiale medier