Close Menu

Er du 30 år eller yngre kan du være med på skrivekonkurransen. Velg en form som passer deg! Skriv dikt, prosadikt, novelle eller essay. Maks antall tegn er 6000 (inkl.mellomrom). Vinneren får et lesebrett fra Kindle og teksten trykkes i magasinet Psykisk helse nr 4/23. Bokpremier til 2. og 3. plass. 

 Send til skriv@psykiskhelse.no senest 10. august 2023. 

 Krav til innsending:  

Bidraget skal sendes som vedlegg i en word-fil hvor filnavnet er lik innsenderen. Hvis man sender flere bidrag, legg til et nr etter navnet, f.eks: Anne Andersen2, Anne Andersen3 (tekstene blir anonymisert i vurderingen). Bruker du open office, husk å lagre som .doc eller .docx 

 Legg også ved kontaktopplysningene dine, slik at vi kan ta kontakt om du vinner! 

 Arr: Mental Helse Ungdom og Magasinet Psykisk helse 

Kjære leser!
Du har nå lest en gratis artikkel. Det koster å lage god journalistikk. Magasinet Psykisk helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon, men vi får ingen pressestøtte eller lignende. Støtt oss gjerne ved å vippse for eksempel 50 kroner til 12137.