Close Menu

Tema

– Psykosene forsvant da jeg sluttet å ruse meg

For Fredrik Nilsson ble psykosene vendepunktet i et liv med rus og kriminalitet.

Kartet og virkeligheten

Den ene diagnosen åpner for tvangsbehandling, den andre gjør det ikke.

– Psykosene forsvant da jeg sluttet å ruse meg

For Fredrik Nilsson ble psykosene vendepunktet i et liv med rus og kriminalitet.

Annonse

Avgjørende forskjell

Rusutløst psykose eller underliggende psykisk sykdom? Diagnosen kan få store konsekvenser for enkeltmennesket, men mulighetene for god utredning møter hindre.

Fra sanitære byrom til sosial bærekraft

– Psykisk helse har i liten grad spilt en konkret rolle innen byutvikling, men er i dag en del av verdigrunnlaget byutviklingen bygger på, sier Halvor Weider Ellefsen, førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

– Uterommene blir bare viktigere

Alle utviklingsprosjekter bør ha eksperter på hvordan mennesker faktisk opplever de fysiske omgivelsene, mener miljøpsykolog Anja Sunniva Valseth. Hun har undersøkt prosessen rundt Ensjø Torg i Oslo.

Annonser

Rom for fellesskap

Under pandemien har uterommene blitt viktigere for oss. Arkitektur og utforming betyr mer for den psykiske helsa enn vi kanskje tror.

– Følte meg aldri bra nok

For Kenneth Mathisen (35) ble diagnosen veien ut av isolasjon. Engstelig unnvikende er den vanligste personlighetsforstyrrelsen i Norge. Likevel er det den forskere og klinikere har visst minst om.

Språk til en smerte

– Når jeg bruker samisk viser jeg hele meg, sier forfatter Sara Kristine Vuolab (25). Hun berømmes for en åpenhet om psykisk smerte, som ikke er vanlig i samisk kultur.

Annonser
Vis mer