Bli kursleder i Hverdagsglede®

Hverdagsglede-kurset tar utgangspunkt i internasjonal forskning på livsmestring og folkehelse.

Fem symboler: Vær oppmerksom, vær aktiv, fortsett å lære, knytt bånd, gi

Jobber du ved en Frisklivssentral eller med annet helsefremmende arbeid i kommunen, kan du bli vår neste kursleder i Hverdagsglede. Du har en helsefaglig bakgrunn, eller fysioterapiutdannet, og har i tillegg gjennomført kurs i Motiverende Intervju.

Meld deg på kurs 2022

• 31. januar og 1.februar, Stavanger. Thon Hotel Maritim

• 22. og 23. mars, Oslo, Oslo kongressenter.

• 21. og 22. september, Oslo, Oslo kongressenter.

• 25. og 26. oktober, Oslo, Oslo kongressenter.

Les mer her

Pris: Kroner 5200,- inkl. dagpakke, materiell og 2 kursdager. Meld inn interesse til elin@psykiskhelse.no

Kurset er testet og evaluert av 28 kursledere fra 12 Frisklivssentraler i 2018, i tillegg har 116 kursdeltakere gitt sine gode tilbakemeldinger. Kursrekken er utviklet av Rådet for psykisk helse, i samarbeid med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, spesialpedagoger og Frisklivssentraler.

Nye filmer: Tips for økt hverdagsglede

Hvilke grep kan den enkelte gjøre for å påvirke sin egen psykiske helse?

Vi har laget filmer som bevisstgjør og forklarer hvordan enhver kan påvirke sin egen psykiske helse positivt og forebygge problemer ved hjelp av fem grep. Filmene gir råd, inspirasjon og hjelp til å tilegne seg teknikker for å oppnå en bedre hverdag og høyere livskvalitet.

En rekke undersøkelser viser at hva vi gjør er av stor betydning for hvordan vi trives i hverdagen. Hverdagsglede er et evidensbasert kurs basert rundt de fem viktigste aktivitetene som kan bidra til å fremme god psykisk helse og livskvalitet og forebygge psykiske lidelser i befolkningen. Det kan handle om å bli bevisst hvilken kraft som ligger i å gjøre små justeringer i hverdagen, og hvordan små steg kan føre til store endringer.


Se filmene her:

Grep 1: Vær oppmerksom

Grep 2: Vær aktiv

Grep 3: Fortsett å lære

Grep 4: Knytt bånd

Grep 5: Gi