Bli kursleder i Hverdagsglede!

Jobber du ved en Frisklivssentral eller med annet helsefremmende arbeid i kommunen, kan du bli kursleder i Hverdagsglede. Kurset er for deg med helsefaglig bakgrunn og som har fått opplæring i motiverende intervju.

Fem symboler: Vær oppmerksom, vær aktiv, fortsett å lære, knytt bånd, gi

​Neste kurslederopplæring

Bergen 1.–2. oktober 2019
Trondheim, 16.–17. oktober 2019

For mer informasjon og påmelding – kontakt werner@psykiskhelse.no