Grep 5: Gi

Forskning viser at livskvaliteten blir høyere når du har en følelse av mening og bidrar i samfunnet. Det å gi aktiverer områder i hjernen som er ansvarlig for lykke, belønning og velvære. Når vi flytter oppmerksomheten bort fra oss selv, så kan det redusere negative tanker og stress.

Tips

• Bidra med tiden og iveren din

• Ta del i en felles oppgave, eller meld deg inn i en gruppe

• Gjør noe for en venn, eller gi en fremmed en hjelpende hånd

• Glem heller ikke å gi noe til deg selv


Meld deg på kurs i Hverdagsglede her