Grep 4: Knytt bånd

Forskning viser at sosiale relasjoner er bra for din psykiske helse, og fungerer som en buffer mot psykisk uhelse. Dette later til å være tilfelle for mennesker i alle aldre. Relasjoner kan gjøre deg bedre rustet til å takle vanskelige perioder i livet og kan gi deg bedre helse.

Tips

• Ta vare på flokken. Hold kontakt med menneskene rundt deg, med familie, venner, kollegaer og naboer

• Bruk telefon, e-post, SMS og sosiale medier

• Ta opp kontakten med tidligere bekjente

• Inviter folk inn til deg

• Stup ut i det og meld deg inn. Det kan være i lokalpolitisk arbeid, idrett, velforeninger, speider, kor eller annet. Da sprer du ikke bare glede i lokalmiljøet, du gir også tilbake til deg selv.


Meld deg på kurs i Hverdagsglede her