Grep 3: Fortsett å lære

Forskning viser at livslang læring gir økt livskvalitet og motstandskraft. Læring endrer hjernen! Hver gang du lærer noe nytt dannes nye koblinger. Nye spor i hjernen gjør at du kan bryte vaner og mønstre. Ny kunnskap gir nye muligheter. Læring styrker selvtillit, bidrar til mer sosial samhandling med andre og et mer aktivt liv.

Tips

• Prøv noe nytt eller fortsett å lære

• Ta opp en hobby eller interesse

• Reparer en sykkel eller lær å lage en blogg, spill et instrument, oppdag en ny musikksjanger

• Sett deg et mål du ønsker å oppnå

• Prøv en ny oppskrift

• Meld deg på et kurs


Meld deg på kurs i Hverdagsglede her