Go Campus - fra videregående til høyere utdanning

Prosjektet Go Campus handler om å gi elever med psykiske helseplager en trygg overgang fra videregående til høyere utdanning. Åtte av ti elever som fullførte videregående i prosjektet, gikk over i høyere utdanning. Go Campus er et frafallstiltak som virker!

Go Campus ble startet i 2012 i regi av Rådet for psykisk helse og støttet med midler fra Extrastiftelsen. Målgruppen var i utgangspunktet elever med psykiske helseplager som ønsket å ta høyere utdanning. 249 elever i 11 fylker deltok i prosjektet. Åtte av ti har fullført eller er i ferd med å fullføre høyere utdanning. Gjennom å delta fikk elevene støtte og oppfølging i overgangen til studietilværelsen. Relevant aktivitet og informasjon om hva studier på høyskoler og universiteter innebærer og planmessige besøk på ulike områder av campus (studiestedene) gjorde ungdommene bedre rustet og forberedt på studietilværelsen.

Å vite hvor du skal gå

Elevene som har deltatt i Go Campus-prosjektet sier at enkle ting som det å vite hvordan det ser ut på campus, hvor kantina er, er med på å gjøre dem tryggere - man bruker mindre tid og krefter på å bekymre seg for om man finner fram, og lignende. Her kan du lese et konkret eksempel fra Kongsskogen vgs i Oslo, om et besøk på Universitetet i Oslo.

Tryggere sammen, i små grupper

Helt konkret består Go Campus-metodikken i å sammen med elevene komme fram til en aktivitetsplan som ufarliggjør det ukjente, og skaper en bevissthet om egne ønsker og muligheter.

  • Små grupper (5-7 elever)
  • Besøke studiested, velferds- og kulturarenaer tilknyttet studiestedet
  • Jevnlige aktiviteter, som møter med studieveiledere, forelesere og andre studenter
  • Gruppen ledes av rådgiver/dedikert lærer
  • Målet er at elevene skal inn i et (eventuelt tilrettelagt) men ordinært utdanningsløp, der de selv finansierer egne studier