Lukk

Fysisk aktivitet i behandlingen

Rådet for psykisk helse og Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon har gjennom prosjektet Den gode hjertebanken undersøkt hvor og hvordan fysisk aktivitet tilbys i behandlingen av rusproblemer og/eller psykisk sykdom. Noen av erfaringene kan du lese om i nettbrosjyren som lanseres i forbindelse med et felles regionalt fagrådsmøte for psykisk helsevern og TSB i Helse-Nord.

Prosjektet Den gode hjertebanken ble igangsatt i starten av 2017, og er støttet med midler fra Helsedirektoratet. I løpet prosjektperioden har fagrådene for landets helseregioner fått besøk av prosjektleder Werner Fredriksen fra Rådet for psykisk helse og Torhild Kielland, rådgiver i Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon. De har snakket med ledere og helsepersonell om hvordan integrere fysisk aktivitet i behandlingen, og hvordan gi et mer systematisk tilbud. — At mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser lever 20 år kortere enn andre, forteller oss at vi må sørge for bedre behandling, sier Werner Fredriksen, seniorrådgiver i Rådet for psykisk helse. — Kunnskap om fysisk aktivitet som gir god helseeffekt har vi, men flere må bidra til at dette tas i bruk, sier Fredriksen.

Del på sosiale medier