Bladet Psykisk helse

Rett til å nekte

En måte å måle hva slags samfunn vi har på, er å se om man får hjelp når man er syk, og hva slags hjelp man får. Stort sett får du den hjelpen du ønsker i Norge. Vi har et godt samfunn. Stort sett.

Leder: nr. 3 – 2017

Psykisk helse nr 3-2017, bilde av forsiden

Du får første nummer gratis!

Bestill