Bladet Psykisk helse

Hva er farlig?

Mange har hørt at angst ikke er farlig. Plagsomt ja, men ikke farlig. Man kan vurdere angst – eller andre psykiske plager – på en skala av farlighet på samme måte som skrubbsår og brukne ben. Vondt men ikke livstruende. Er det helt sant?

Leder: nr. 4 – 2018

Du får første nummer gratis!

Bestill