Bladet Psykisk helse

Smertefull åpenhet

«Det er veldig befriende å tørre å snakke om det. Det føles som en form for oppreisning», sier Runa Viggen Taksdal, som vi har intervjuet i dette nummeret. Hun har brukt år på å komme seg etter overgrep i ungdommen, med og uten profesjonell hjelp.

Leder: nr. 2 – 2018

Du får første nummer gratis!

Bestill