Annonser i Psykisk helse

Nå ut med budskapet ditt med en annonse i bladet, på nett eller begge deler. Vi hjelper deg å lage annonsen hvis du har behov for det.

Formater / annonsestørrelser på nett


Vanlig på forsiden: 455 x 230 px (bredde ganger høyde)

Lang annonse: 1420 x 230 px

Annonse i artikkel: 455 x 230 px

Materiellfrist: En uke før publisering.

Annonser i bladet


Helside utfallende: 208 x 288 + 5 mm bleed

Halvside stående: 91x246 mm

2/5 side stående format på redaksjonell side: 72x246 mm

Halvside liggende: 186 x 120 mm

Kvartside liggende: 186x58 mm

Kvartside stående: 91 x 120 mm

Rubrikk/veiviser stor: 86 x 48 mm

Rubrikk/veiviser medium: 86x22 mm

Rubrikk/veiviser liten: 42 x 22 mm


Annonsekonsulent: Ole-Jørgen Strømberg, tlf 41 27 10 75

Annonseformater og priser finner du her


Materiellfrister 2019

  • nr 1: 17. januar
  • nr 2: 28. mars
  • nr 3: 5. juni
  • nr 4: 28. august
  • nr 5: 31. oktober