Annonser i Psykisk helse

Formater / annonsestørrelser på nett: 

Vanlig på forsiden: 455 x 200 px (bredde ganger høyde)

Stor annonse: 1420 x 230 px 

Annonse i artikkel: 455 x 228 px

Materiellfrist: En uke før publisering.

Annonser i bladet:

helside utfallende: 208 x 288 + 5 mm bleed

helside/satsspeil: 186 x 244

halvside liggende: 186 x 120

kvartside stående: 91 x 120

Rubrikk/veiviser stor: 89 x 30

Rubrikk/veiviser liten: 42 x 30


Ta kontakt med redaksjonen@psykiskhelse.no, tlf.: 23 10 38 80.

Annonsekonsulent:

Ole-Jørgen Strømberg, tlf.: 41 27 10 75Materiellfrister 2019

  • nr 1: 17. januar
  • nr 2: 28. mars
  • nr 3: 5. juni
  • nr 4: 28. august
  • nr 5: 31. oktober

Formater og priser (medieplanen) finner du her