Tenk om vi kunne lese hverandres tanker

Bli med på skrivekonkurranse! Skriv korttekst, novelle eller dikt om dette temaet. Hva snakker vi ikke om? Hva tenker vi, hva tør vi ikke tenke på? Hva tenker de andre på?

Illustrasjon av som har hemmelig tanker i hodet

Er du 30 år eller yngre kan du være med på skrivekonkurransen. Maks antall tegn er 6000 (inkl.mellomrom). Vinneren får et lesebrett fra Kindle og teksten trykkes i magasinet Psykisk helse nr 4/22. Bokpremier til 2. og 3. plass.

Send til skriv@psykiskhelse.no senest 10. august 2022.