Skriv om kontakt

Er du 30 år eller yngre? Bli med på Mental Helse Ungdom og magasinet Psykisk helses skrivekonkurranse!

Illustrasjonsbilde av ensom person

Skriv noe om kontakt – eller kanskje mangelen på det – i form av novelle, korttekst eller dikt. Maks antall tegn er 6000. Vinneren får et lesebrett fra Kindle og teksten trykkes i magasinet Psykisk helse nr 4/20. Bøker til 2. og 3. plass.

Send til skriv@psykiskhelse.no senest 5. august 2020.