Ny dato: Skriv bedre om tvang

Hva er tvungent psykisk helsevern og hvordan bør vi behandle tvangspsykiatri redaksjonelt? Bli med på seminar for redaksjonelle medarbeidere 8. april 2021.

– Tvangsmedisinering er et av de mest alvorlige inngrep i en persons integritet som gjøres, ifølge sivilombudsmann Aage Thor Falkanger. Dermed faller temaet naturlig inn under det pressen har til oppgave å ta opp.

Hvordan skriver vi om tvangsinnleggelser, behandling mot egen vilje, tvangsmedisinering, tvungen ernæring, dom på tvungent psykisk helsevern - og hvorfor skriver ikke mediene mer om dette? Hva sier psykiatrien? Hva sier loven? Hva sier presseetikken?

8. april kl 10 - 14 arrangerer magasinet Psykisk helse seminar for journalister og redaktører om dekning av tvangspsykiatrien. Kom og hør

  • Arne Jensen, Presseforbundet
  • Ann Færden, psykiater
  • Helge Hjort, advokat
  • Thomas Ergo, journalist
  • Sara, mor til gutt som ble tvangsmedisinert i to år

Påmelding innen 1. april til elin@psykiskhelse.no - gratis deltakelse, lunsj inkludert.

Sted: Oslo, mer detaljer senere.

NB: Meld deg gjerne på med en gang. Selv om vi ikke vet noe om smittesituasjonen nå, er det sannsynlig at antall plasser er begrenset.


Seminaret er støttet av IJ/Pressens faglitterære fond