Skriv om tilhørighet!

Er du 30 år eller yngre, bli med i skrivekonkurranse! Frist 5. august. Vinnerteksten blir trykket i Psykisk helse nr 4 og vinneren får en iPad.

Illustrasjon av hendene til en som skriver
(Illustrasjon: Shutterstock)

Mental Helse Ungdom og bladet Psykisk helse inviterer unge opp til 30 år til skrive- konkurranse. Skriv enten novelle, korttekst eller dikt med tema «Tilhørighet». Maks antall tegn er 6000. Vinneren får en iPad og teksten trykkes i Psykisk helse nr 4/19. Bokpremier til 2. og 3. plass.

Send til skrivekonkurranse@psykiskhelse.no senest 5. august 2019.

Vinneren kåres i slutten av august og resultatet blir offentliggjort i Psykisk helse nr 4/19. Alle som sender inn er velkommen på premieutdelingen – tid og sted kommer senere på denne siden.