Smertefull åpenhet

«Det er veldig befriende å tørre å snakke om det. Det føles som en form for oppreisning», sier Runa Viggen Taksdal, som vi har intervjuet i dette nummeret. Hun har brukt år på å komme seg etter overgrep i ungdommen, med og uten profesjonell hjelp.

Lettere psykiske lidelser er stuerent for tiden, selv i de mest tilkneppede miljøer. I dag finner du angst, depresjon, bipolar lidelse, kanskje til og med psykoser, i tv, aviser, radio, podkast, krimserier og romaner.

Det betyr likevel ikke at det er lett å snakke om alt. For eksempel overgrep man er utsatt for, og senvirkningene av dem er det fortsatt enklere å holde tett om. Én ting er at det er vanskelig å snakke om forhold man ikke har kontroll over. En annen at kanskje omgivelsene ikke er klar for å ta inn kompliserte og smertefulle hendelser heller. Attpåtil kommer skammen. Som vi vet er den ofte påført, det er gjerne feil person som skammer seg. Man skammer seg over å ha vært utsatt for overgrep, selv om man vet at man ikke kunne ha gjort noe annerledes.

«Ddet er gjerne feil person som skammer seg.»

Skam og taushet finner du flere steder. Rus er nok et eksempel på det. Ikke mange vil eller orker å snakke om problemer med alkohol eller narkotika. En merkelapp som rusavhengig er så kraftig at årsaken nærmest aldri kommer opp til overflaten, til tross for at mellom 10 og 20 prosent av befolkningen får en ruslidelse i løpet av livet. Ikke minst derfor er det beundringsverdig når noen forteller hvordan det er mens man står midt i det. Deltakerne i musikkterapien i Fredrikstad, som bladet også skriver om i dette nummeret, forteller at rusbehovet avtar med musikk. Musikken gir en mening med hverdagen, forteller en av band-medlemmene. Også Runa Viggen Taksdal fant tilflukt i musikk. «Jeg manglet språk for hvordan jeg hadde det, og da ble musikken mitt språk. Musikken ble en vei inn til mine traumer», forteller hun.

I dag omringes vi av krav til perfeksjon på alle felt. Det gjør det mer skamfullt å mislykkes. Kanskje vi kan lære noe av dem som forteller i dette bladet, om skam og åpenhet og mening. Meningen med en gitar og et piano. •