Psykt bra for unge

– Det er mer akseptert å legge inn egne erfaringer med psykiske problemer i musikken nå enn tidligere, sier Guttorm Andreasen. Han skal lede panelsamtale for unge om «Psykt bra» i musikk, film og litteratur.

Bilde av Christin Lundewall, Marte Ytterbøe og Guttorm Andreasen på Deichman i Oslo

SAMTALER FOR ALLE

– Vi håper også at unge i salen vil delta i «Psykt bra!»-samtalene, sier (fra venstre) Christin Lundevall, Marte Storbråten Ytterbøe og Guttorm Andreasen på Deichmanske bibliotek i Oslo.

(Foto: Ola Sæther)

«Psykt bra!» er en samtalerekke for unge, arrangert av Deichmanske bibliotek i Oslo. Panelsamtalene skal handle om ung kultur og unges psykiske helse, med musikk, kunst, film, litteratur og idrett som nedslagsfelt.

Panelleder på den første samtalen er Guttorm Andreasen, musikkjournalist og programleder fra radio og tv.
– Måten vi forholder oss til psykisk helse på, har endret seg ganske mye de siste årene. Det er flott å ta diskusjonen i dette rommet, sier Andreasen og peker rundt i det som tidligere het musikksamlingen på Deichman.
Første samtale handler om musikk, hvor blant andre Monica Ifejilika fra Queendom og Silje Halstensen, som har artistnavnet Bendik, deltar. Etter samtalen vises filmen om Thomas Hansen, eller St. Thomas som han kalte seg. Hansen døde i 2007, og foreldrene opprettet et fond for unges psykiske helse oppkalt etter ham.

Høyt refleksjonsnivå

– En av de mest etterspurte ungdomsbøkene på biblioteket her er «13 gode grunner», som handler om selvmord. Ungdom ber ofte om bøker eller film med nokså dystre temaer. Vi håper disse samtalene skal treffe dem, sier Marte Storbråten Ytterbøe, en av prosjektmedarbeiderne på Deichman.
– De siste årene har vi fått en rekke tv-serier som tar opp psykisk helse-temaer hos ungdom. Unge i dag har høyere refleksjonsnivå enn vi hadde. Jeg tror mange er blitt vant til å gå på slike arrangementer. Vi begynner å få bedre språk for det vi sliter med, sier Guttorm Andreasen.
Prosjektmedarbeider Christin Lundevall forteller at de også har et samarbeid med flere videregående skoler i Oslo.
– Mange av skolene har kunst-, musikk- eller medielinjer som dette er veldig aktuelt for, sier hun.
Årsaken til at samtalerekken heter akkurat Psykt bra, er ifølge Lundevall at det er så bra å snakke om psykisk helse-temaer.
Dessuten har Deichman så «psykt mye bra musikk, film og litteratur til utlån» ifølge biblioteket.  •