Psykisk helse 2 / 2017

Innhold

AKTUELT + TEMA

Leder Legemiddel-tro                                                        4

Aktuelt Psykolog-robot for unge                                        5

Aktuelt Behandling Har søkt hjelp i fem år                   6

Aktuelt Ofte lang ventetid                                                   7

Tema   Legemidler: 

  • – Strider mot alle regler                                                12

  • Laget film for å finne dødsårsaken                               13

Sosiale medier En heiagjeng av fremmede                       16Portrettet Adrian Pracon                                                    18

Behandling – Tvang kan gjøre vondt verre                      22

Selvhjelp Hvordan mestre en livskrise                             24

Kort sagt Kristin Oudmayer                                                26

 

KULTUR + MENINGER

Petit Katten Cyril                                                                  27

Bøker Tre omtaler                                                                 28

Kultur Frykten og kjærligheten                                            28

Kultur Følelser kan arves                                                      30

Anmeldt «Sov godt»                                                              31

Bildet «Solon med torsk»                                                      32

Øyeblikket Anne Kristine Bergem: Tvilens nådegave   33

Leserbrev og debatt: Granskning av tvangspsykiatrien?      34

Utspill Fremtidens skole                                                          36

Hva er Spiseforstyrrelser                                                         37

Spørsmålet Feil medisinutlevering                                        37

Kronikk Selvmord og åpenhet                                               38

Kryssord nr. 2 / 17                                                                   39

Nyttige adresser                                                                      46